SPESIALGLIMT

Liten gutt med høybør. Muligens fra Kleppestø, 1905. Fotograf: Oscar Hansen.
Liten gutt med høybør. Muligens fra Kleppestø, 1905. Fotograf: Oscar Hansen.

ARKIVDAGEN 2021 – BARN I ARKIVET

Arkivdagen markeres nasjonalt hvert år andre helg i november, og det skal vi også gjøre i år. Målet med Arkivdagen er å gi folk innblikk i hva som finnes i arkivene og vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både i fortid og framtid. I år er det temaet om «Barn i arkivet».

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Arkivdagen – et samarbeidsprosjekt

Seksjon for spesialsamlinger samarbeider om en felles digital publisering til Arkivdagen sammen med Bergen byarkiv, Interkommunalt arkiv Hordaland (IKAH) og Fylkesarkivet i Vestland. Det blir blant annet utgivelse av skannet dokumentasjon, samt publisering på nettsider og i aviser. Dere finner lenkene til vår utstilling og våre samarbeidspartnere nedenfor.

Ukjende born hjå fotografen, Førde. Foto: Olai Fauske. Årstal: ukjend (Fauske var verksam i åra 1905-1944).
Ukjende born hjå fotografen, Førde. Foto: Olai Fauske. Årstal: ukjend (Fauske var verksam i åra 1905-1944).

Historiske barnefotografi og barn i folkemusikk

Logo for Arkivdagen 2021.
Logo for Arkivdagen 2021.

Fylkesarkivet i Vestland presenterer to publikasjoner om barn i historiske fotografi og barn i tradisjonsmusikk. I fotosamlingen om barn i historiske fotografi viser oss at før i tiden ble barn fotografert som om de var små voksne, i finklær med stive blikk og stort alvor, eller oppstilte i arbeidssituasjoner.

Et annet spennende materiale er lydopptak av barn som framfører vokal tradisjonsmusikk. Som regel er det voksne man har opptak av, men i forbindelse med diverse kappleker var det også gjort opptak av barn.

Aviser fra barne- og ungdomslag

IKAH publiserer tre kilder fra arkivene sine. Den første publikasjonen handler om aviser etter barne- og ungdomslag. I lagsavisene forteller barna om alt fra politiske saker til høytidsmarkeringer og festdager. Avisene er håndskrevet og inneholder vakre illustrasjoner.

Solglytt: fra privatarkivet etter Kleppe ungdomslag. Lagsavis fra 1911.
Solglytt: fra privatarkivet etter Kleppe ungdomslag. Lagsavis fra 1911.

Barn av industriarbeidere på Vestlandet

Den neste publikasjonen handler om barn av industriarbeidere. Flere fabrikker på Vestlandet, blant annet i Dale og Fotland, ble det etablert egne skoler for barna til arbeiderne. I skoleprotokoller og dagbøker som går tilbake til 1863, finnes blant annet navn, fødselsdato og karakterer på elevene. I protokollene finner vi også notater eller merknader etter lærerne.

De trængende borns navn: fra møteboken etter Ullensvang fattigkommisjon, 1883-1907.
De trængende borns navn: fra møteboken etter Ullensvang fattigkommisjon, 1883-1907.

De fattige barna

Den siste publikasjonen omhandler barn understøttet av fattigvesenet. Dette temaet går også igjen i Bergen byarkivs publikasjoner til Arkivdagen. IKAH gir oss innsyn i akivmateriale etter fattiggårdene på Voss og i Ullensvang, som ble etablert som institusjoner under fattigvesenet. Bergen byarkiv publiserer kilder fra arkivet etter Bergen fattigvesen fra 1901-1915.

Barn i arbeid

Bergen byarkiv publiserer også materiale om barnearbeid i den lokale industrien på begynnelsen av 1900-tallet. Til tross for at det i 1892 kom «Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker» som innskrenket bruk av barnearbeid, arbeidet det fortsatt barn på fabrikker i Bergen. For eksempel, i 1912 arbeidet det ved tobakksfabrikken Victoria i Solheimsviken, fem gutter og en jente i alderen 12-14 år.

Mange gutter i Bergen fikk sitt første møte med arbeidslivet som hjulegutt eller banedreng ved reperbanene. Repslageriet Chr. Campell Andersen på Nordnes hadde i 1897 langt flere barn i arbeid enn voksne, seks i alderen 12-14 år.
Mange gutter i Bergen fikk sitt første møte med arbeidslivet som hjulegutt eller banedreng ved reperbanene. Repslageriet Chr. Campell Andersen på Nordnes hadde i 1897 langt flere barn i arbeid enn voksne, seks i alderen 12-14 år.

Vi ved Seksjon for spesialsamlinger, følger opp temaet barn i arbeid, med en fotosamling fra Billedsamlingen.

Liten gutt med høybør. Muligens fra Kleppestø, 1905. Fotograf: Oscar Hansen.
Liten gutt med høybør. Muligens fra Kleppestø, 1905. Fotograf: Oscar Hansen.

Noe av det første som blir tydelig når man ser på bildene, er selve fenomenet, at barn jobbet i forskjellige historiske perioder. Barn som jobbet i fabrikk, på gård, som avisbud, eller som skyssgutt (se også egen sak om dette). Bildene forteller om en fortid hvor barndom var annerledes enn i dag, med andre muligheter for sosial utjevning, utdannelse og helsetjeneste. Bildene fra andre kulturer som er tatt av nordmenn enten på reise eller jobb i den store verden, viser også barn som måtte arbeide. Et godt eksempel finnes blant sosialantropolog Reidar Grønhaugs bilder fra Afghanistan 1969, med gutter som sitter i en rekke foran noe som ligner på en stor type vev- eller fletteoppgave.

Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969. Fotograf: Reidar Grønhaug.
Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969. Fotograf: Reidar Grønhaug.

Skolebarnsoppskriftene

Den andre delen av spesialsamlingens nettutstilling omhandler arkivet etter Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), nemlig skolebarnsoppskriftene.

Skolebarnsoppskriftene er en samling av stedsnavn samlet inn av skolebarn på mellomtrinnet (5.-7.klasse). Mellom 1931-1955 samlet skolebarna inn mellom 30 000 – 40 000 forskjellige stedsnavn fra hjemgårdene sine.

Skjemaet barna mottok hadde et dialektnært skriftspråk, og barna ble også bedt om å svare på dialekt. De ble videre bedt om å skrive ned alle navnene som fantes på gården de kom fra, samt at de skulle intervjue gamle folk om det samme. I tillegg skulle de skrive ned sagn og historier knyttet til gården.

Framsiden på et skjema fra en av skolebarnsoppskriftene, som er fylt ut av en gutt som bodde på gården Erdal i Fana herad, ca 1933.
Framsiden på et skjema fra en av skolebarnsoppskriftene, som er fylt ut av en gutt som bodde på gården Erdal i Fana herad, ca 1933.

I dag kan disse snart hundre år gamle nedtegnelsene gi oss innsikt i barns forståelse av stedsnavn og datidens barnekultur. Videre kan de si noe om endringer i samfunnet generelt og om barns bevegelser i landskapet og eierskapet de hadde til landskapet.

Da ønsker vi leserne våre lykke til, og håper dere finner våre samarbeidspartneres, samt vår egen nettutstilling, lærerik og interessant.

Lenkene for publikasjoner fra Spesialsamlingene og samarbeidspartnerne våre:

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen:

https://marcus.uib.no/exhibition/arkivdagen-2021

Fylkesarkivet i Vestland:

https://www.flickr.com/photos/fylkesarkiv/albums/72157720109639801/with/51653009282/

https://soundcloud.com/fylkesarkiv/sets/born-i-arkivet?si=168777b5282e4f60a3f23ee316e73204

Interkommunalt arkiv Hordaland:

Vær oppmerksom på at noe av materialet har sperringer da det ikke er eldre enn 100 år.

1) Møtebok, forhandlingsprotokoll for Ullensvang fattiggard, 1888-1916 https://digitalarkivet.no/source/174252 2) Kopibok, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1888-1904 https://digitalarkivet.no/source/174253 3) Kopibok, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1915-1922 https://digitalarkivet.no/source/174254 4) Kinsarvik kommune, Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard., Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1845-1894 https://digitalarkivet.no/source/174255 5) Kinsarvik kommune, Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1913-1929 https://digitalarkivet.no/source/174256 6) Kinsarvik kommune, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, Korrespondanse, 1905-1923 https://digitalarkivet.no/source/174257 7) Kinsarvik kommune, Djønno ungdomslag, Lagsavisa Solglytt, 1895-1897 https://digitalarkivet.no/source/174258 8) Kinsarvik kommune, Djønno ungdomslag, Lagsavisa Solglytt, 1914-1916 https://digitalarkivet.no/source/174259 9) Kinsarvik kommune, Djønno ungdomslag, Lagsavisa Solglytt, 1916-1918 https://digitalarkivet.no/source/174260

10) Ullensvang herad, Ullensvang fattiggard Hesthammar, Kronologisk ordna korrespondanse, 1888-1916 https://digitalarkivet.no/source/174261

11) Voss kommune, Voss fattiggard / Heradsgarden, Protokoll, 1898-1909 https://digitalarkivet.no/source/174262

12) Voss kommune, Postjournal for Voss fattiggard / Heradsgarden, 1900-1922 https://digitalarkivet.no/source/174263

13) Voss kommune, Fortegnelse over dokumenter vedkommende Voss fattiggard / Heradsgarden, 1909-1924 https://digitalarkivet.no/source/174264

14) Voss kommune, Voss fattiggard / Heradsgarden, Instruks for bestyreren v/ Voss Fattiggard, 1900 https://digitalarkivet.no/source/174265

15) Askøy kommune, Kleppe ungdomslag, Bladet "Solglytt", 1911 https://digitalarkivet.no/source/174266

16) Askøy kommune, Kleppe ungdomslag, Bladet "Solglytt", 1911 https://digitalarkivet.no/source/174267

Bergen byarkiv, Bergen kommune:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/inspeksjonsprotokollene-for-fabrikktilsynene-i-bergen-fana-og-laksevag

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/barn-understottet-av-fattigvesenet-1901-1915

Powered by Labrador CMS