NYHET

UiB har et spesielt år bak seg på grunn av pandemien, som gjør det ekstra viktig å svare.
UiB har et spesielt år bak seg på grunn av pandemien, som gjør det ekstra viktig å svare.

Husk å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen

Mandag 29. mars er siste frist for å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. Så langt har rundt halvparten av ansatte på UiB svart, og målet er enda flere.

Publisert Sist oppdatert

June Indrevik er hovedverneombud på UiB, og håper at så mange som mulig gir tilbakemeldinger via ARK før fristen går ut. Alle ansatte har fått tilsendt lenke til undersøkelsen på e-post.

ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN

  • Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK ble sendt ut til alle ansatte på e-post 8. mars
  • Svarfristen er mandag 29. mars
  • Resultatet er klart i midten av april
  • Svarene skal følges opp ved av ledelsen ved de enkelte enhetene gjennom tilbakemeldingsmøter

– Ved å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen bidrar du til å få innsikt i arbeidsmiljøet i enheten du jobber på. Arbeidsmiljøet endrer seg stadig, og vi må videreutvikle det kontinuerlig for at det skal være godt, sier Indrevik.

Undersøkelsen gir nettopp UiB et utgangspunkt til å jobbe videre med arbeidsmiljøet.

– Det som skiller ARK fra andre undersøkelser, er at den er utviklet av og for sektoren. Det gjør at den er spesielt laget for tilbakemeldinger innen våre hovedaktiviteter som er forskning, undervisning og formidling, sier Indrevik.

Et spesielt år med pandemi

Året vi har bak oss har vært et veldig spesielt år, som gjør det ekstra viktig å svare.

Ingen av oss har opplevd å leve og jobbe under en pandemi før

June Indrevik

– Ingen av oss har opplevd å leve og jobbe under en pandemi før, og hvordan det virker inn på oss. Mange har ikke muligheter til å møte andre kollegaer fordi vi sitter på hjemmekontor, og vi vet at mange har savnet det sosiale fellesskapet på jobb. Vi har også ansatte som ivaretar viktige arbeidsoppgaver på campus. Arbeidsforholdene har vært krevende for alle ansatte dette siste året, uansett hva man jobber med. Det er er viktig å ivareta alle, sier Indrevik.

Som hovedverneombud legger hun til at det er viktig å se kollegaene dine rundt deg, og at du kanskje tar initiativ til en kaffeprat med en kollega du vet er alene.

Oppfølging av undersøkelsen

Siste svarmulighet er mandag 29. mars. Hvis du enda ikke har svart, vil du motta en mail med påminnelse om dette.

UiB vil motta svarene i midten av april, og lederne vil kalle inn til tilbakemeldingsmøter på de enkelte enhetene.

– For å kunne sette i gang med tiltaksarbeid for å gjøre arbeidsmiljøet bedre, og ivareta det som fungerer godt, er det derfor viktig at alle ansatte bidrar ved å svare innen fristen, avslutter Indrevik.

Se også: