NYHET

Spørreskjemaet sendes ut til alle ansatte 8. mars.
Spørreskjemaet sendes ut til alle ansatte 8. mars.

Arbeidsmiljøundersøkelse til alle ansatte

For første gang siden 1990-tallet skal alle ansatte ved UiB gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen ARK samtidig.

Publisert Sist oppdatert

ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN ARK

  • Spørreundersøkelsen sendes ut 8. mars
  • Svarfrist 29. mars
  • Resultatet er klart i midten av april

Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK har i flere år vært brukt i universitets- og høgskolesektoren i Norge. Ved UiB har flere enheter brukt ARK tidligere år, men nå skal undersøkelsen rulles ut til alle UiBs enheter samtidig.

Et viktig verktøy

­– Arbeidsmiljøundersøkelsen er en mulighet for ansatte å si fra hvordan de har det på jobb, og på den måten påvirke sitt arbeidsmiljø og sin arbeidshverdag, sier HR-direktør Sonja Dyrkorn.

ARK skal etter planen gjennomføres hvert tredje år fremover, og dermed bli et helt sentralt verktøy for helhetlig sikring og utvikling av arbeidsmiljøet.

– Det er viktig at ansatte ved UiB trives, har god helse og kan utføre jobben sin - et godt arbeidsmiljø er helt avgjørende for å oppnå dette. Et godt arbeidsmiljø er også svært viktig for at UiB skal realisere sine målsetninger, sier Dyrkorn.

Mer enn en spørreundersøkelse

Mer enn 4000 ansatte får tilsendt spørreskjemaet KIWEST i mars. Deretter følger en grundig prosess for oppfølging av resultatene i den enkelte enhet.

Forberedelsen har pågått i mer enn ett år, med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra fakultet, sentraladministrasjon, fagforeningene og vernetjenesten.

– Spørreundersøkelsen er egentlig bare en liten del av arbeidet. Det som er viktig er å sikre en grundig og godt forankret prosess i det enkelte fagmiljø, både i forberedelse og etterarbeid, sier seniorrådgiver og psykologspesialist ved HR-avdelingen, Tone Bergan, prosjektleder for ARK ved UiB.

Arbeidsmiljø i en spesiell tid

Det har vært en spesiell tid for arbeidsmiljøet, etter at koronaviruset sendte de fleste på hjemmekontor i mars i fjor. Arbeidet med ARK går likevel som planlagt.

­– Et godt og forsvarlig arbeidsmiljø er alltid viktig, trolig enda viktigere nå når vi er i en spesiell situasjon på grunn av koronaepidemien, sier Sonja Dyrkorn.

Prosjektleder Tone Bergen forteller at arbeidsgruppen har brukt mye tid på å vurdere dette. Hun legger til at man vil ta hensyn til gjeldende situasjon i hele prosessen.

– Mye av det som var tenkt som fysiske allmøter og lignende må etter all sannsynlighet bli digitale. Vi må også lese resultatene i forhold til situasjonen, sier Bergan.

Viktig med mange svar

Universitetets hovedverneombud, June Indrevik, er også med i arbeidsgruppen for ARK ved UiB. Hun oppfordrer alle ansatte til å svare på undersøkelsen. ARK er gjennomført i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

– Det er viktigere enn noen gang med en systematisk gjennomgang av arbeidsmiljøet for å gi oss en skikkelig temperaturmåling på hvordan det egentlig står til. Verneombudene våre har fått mange tilbakemeldinger om at koronasituasjonen har vært ekstra krevende. Ansatte bør være med å medvirke til ett godt arbeidsmiljø. Å delta på ARK undersøkelsen, og svare ærlig, gir et godt utgangspunkt for det videre kontinuerlige arbeidsmiljøarbeidet på UiB, sier Indrevik.