NYHET

Rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad oppfordrer alle ansatte til å svare på undersøkelsen.
Rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad oppfordrer alle ansatte til å svare på undersøkelsen.

Nå sendes arbeidsmiljøundersøkelsen til ansatte

Den 8. mars får ansatte arbeidsmiljøundersøkelsen på e-post. UiB-ledelsen oppfordrer alle til å svare på den.

Publisert

FAKTA OM ARK

  • Undersøkelsen sendes ut til alle ansatte 8. mars
  • Det tar 15 minutter å svare
  • Svarfrist er 29. mars
  • Resultatet er klart i midten av april
  • ARK sendes ut hvert tredje år

Undersøkelsen sendes til hele UiB samtidig, og tar rundt femten minutter å gjennomføre.

ARK-undersøkelsen er en unik mulighet for UiB-ansatte til å gi en tilbakemelding om hvordan vi mener arbeidsmiljøet er

Rektor Margareth Hagen

ARK-undersøkelsen er en unik mulighet for UiB-ansatte til å gi en tilbakemelding om hvordan vi mener arbeidsmiljøet er. Når vi besvarer undersøkelsen må vi alle reflektere rundt hvordan har vi det på arbeidsplassen, og hvordan vi vil ha det. Grip den muligheten, oppfordrer rektor Margareth Hagen.

Hun håper at så mange som mulig vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen.

– Vi ønsker at UiB skal ha et stimulerende arbeidsmiljø med det faglige og kulturelle mangfoldet som kjennetegner oss. Resultatene vil gi oss verdifull informasjon om hvordan arbeidsmiljøet og klimaet er på de ulike avdelingene og instituttene våre, sier Hagen.

Utfordrende år for UiB

Også universitetsdirektør Robert Rastad oppfordrer til å svare på arbeidsmiljøundersøkelsen.

– Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag får vi for å finne informasjon som er relevant for de ulike enhetene, sier han.

Rastad mener at dette er ekstra viktig nå på grunn av det utfordrende året UiB har vært gjennom. Siden det er den samme undersøkelsen som sendes ut hver gang, vil det ikke være spesifikke spørsmål knyttet til koronasituasjonen på grunn av sammenligningsgrunnlaget.

– Men på grunn av pandemien er det viktigere enn noen gang å fokusere på arbeidsmiljøet vårt. Vi sitter mye på hjemmekontor, og våre egne hus har andre forhold enn kontorene. Dette er også en anledning til å diskutere hvordan vi vil ha det på jobb, når vi etter hvert også kommer tilbake til normalen, sier han.

Følges opp av lederne

Svarfristen er 29. mars, og resultatene følges opp ved de ulike enhetene. Første tilbakemeldingsmøte med de ansatte blir i løpet av våren, og oppfølgingen fortsetter utover høsten.

– Når undersøkelsen er ferdig, har jeg vært tydelig på at avdelingsdirektører og fakultetsdirektører skal tilrettelegge for gode gjennomganger av resultatene med sine ledere og ansatte. Det er viktig å ikke bare snakke om områdene hvor vi kan bli bedre, men også å snakke om de gode sidene vi vil ta vare på, sier Rastad.

Hvert fakultet og enhet har en lokal prosjektleder og prosessveileder som skal følge opp ARK i alle fasene.

I tillegg skal verneombudene involveres, og oppfølging skal rapporteres til blant andre AMU.

På ansattsidene finner du mer informasjon om både ARK, hvordan du som ansatt blir involvert, og veien videre.