YTRING

Knut Helland, Anne Lise Fimreite og Bjørn Enge Bertelsen
Knut Helland, Anne Lise Fimreite og Bjørn Enge Bertelsen

Faglig utvikling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Stem på Team Askildsen

Valget er viktigere enn du tror. Vi gambler ikke. Vi stemmer på Jan Erik Askildsen, Siri Gloppen og Kristine Jørgensen.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Virksomheten i grunnmiljøene på SV-fakultetet er imponerende. Dialogen mellom grunnmiljøene og fakultetet er omfattende og produktiv og har gitt rekordstor studie- og forskningsportefølje. Det har resultert i at instituttene ved fakultetet i år fikk tilført et rekordhøyt antall nye, faste vitenskapelige stillinger, samtidig som forskningsaktiviteten har skapt mange nye rekrutteringsstillinger. Dette er en stor og viktig suksess.

Som dekan har Jan Erik Askildsen med sitt dekanat vært tydelig på følgende: Den faglige kapasiteten skal utvikles i grunnmiljøene, og suksess skapt gjennom faglige initiativ må ha et hjem. Hjemmet må være grunnenhetene, instituttene.

Så hva handler vårens dekanvalg om? Det handler om hvordan fakultetet kan bidra til å forløse aktivitet og kvalitet på undervisnings- og forskningsfeltet. Det handler også om hvordan fakultetet kan legge til rette for at fagmiljøene kan realisere det de ønsker å oppnå på utdannings- og forskningsfeltet. Det handler framfor alt om faste vitenskapelige stillinger.

Men stillingene kommer ikke av seg selv. De kommer gjennom at miljøene skaper faglig merverdi som gir handlingsrom og muligheter. På denne måten kan vår virksomhet skinne litt for oss som er ansatt, for de som studerer her, for omverdenen, og for samfunnet.

Det trengs erfaring for å få et fakultet til å skinne på denne måten. Dekan Jan Erik har vært direktør på Rokkan-senteret i en årrekke, vært involvert i EU-prosjekt om helseøkonomi, vært instituttleder, vært med i programstyrer i Forskningsrådet, deltatt i regjeringsoppnevnte utvalg, og mye annet. Jan Erik tar gjerne en ny runde som dekan. Hans fremste kjennetegn er at han snakker godt med folk, ser etter muligheter, og står på for å bidra når fagmiljøene vil bygge faglighet og kvalitet.

Jan Erik og hans dekanat har i inneværende periode fungert som faglige fødselshjelpere i ordets reStte forstand. Vi har store forventninger til at det vil skje også i en ny periode, med nye, dyktige samarbeidspartnere i Siri Gloppen og Kristine Jørgensen. Begge har solid erfaring både innenfor forskning og utdanning, internt ved UiB og i en videre kontekst.

Valget er viktigere enn du tror. Vi gambler ikke. Vi stemmer på Jan Erik Askildsen, Siri Gloppen og Kristine Jørgensen.

Bjørn Enge Bertelsen, professor, Institutt for sosialantropologi

Anne Lise Fimreite, professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Knut Helland, professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Powered by Labrador CMS