YTRING

Professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk.
Professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk.

Hvorfor legger universitetsledelsen en finger på vektskålen i dekanvalget?

Professor Gunnar Grendstad har skrevet ytring til dekanvalget på SV-fakultetet ved UiB.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Gjeldende retningslinjer for ansatte i staten – Statens personalhåndbok, kapittel 5 pensjon – er en alminnelig aldersgrense for pensjonering ved fylte 70 år. Valgreglementet ved Universitet i Bergen slår fast at stemmerett gir valgbarhet (§ 8-1) og at «den som har et tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører» (§ 9-1). Videre sier valgreglementet at «Fratrer dekan mindre enn ett år før funksjonsperioden er ute, rykker prodekan opp som dekan» (§ 9-3).

Etter lang og tro tjeneste ved UiB, 14 års erfaring i lederstillinger og med 70-årsdagen i sikte i 2024, stiller sittende dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Jan Erik Askildsen, til gjenvalg og ber velgerne om tillit i fire nye år. Dersom Askildsen og hans team vinner over utfordreren Kristin Strømsnes og hennes team ved valget i slutten av mai, vil Askildsen og hans prodekan-kandidat professor Siri Gloppen blir valgt for neste fireårsperiode.

Dersom Askildsen og Gloppen vinner dekanvalget, forteller Statens personalhåndbok og valgreglementet at Gloppen vil etterfølge Askildsens som dekan høsten 2024.

Men slik har ikke Askildsen og hans team tenkt. På et valgmøte torsdag 6. mai fortalte Askildsen at han har inngått en avtale med universitetsledelsen om at hans stilling skal forlenges utover fylte 70 år. Etter de opplysninger som Askildsen la fram på møtet, betyr det at dersom han vinner dekanvalget så vil han fortsette som dekan utover fylte 70 år.

Hverken Askildsen, fakultetsledelsen eller universitetsledelsen har lagt fram informasjon om denne avtalen til velgerne, hva avtalen inneholder eller hvorfor avtalen er inngått.

Denne avtalen er problematisk av flere grunner.

Det er problematisk at en sittende valgt leder har inngått en hemmelig avtale med arbeidsgiver og som har betydning for valgbarheten.

Det er problematisk at denne avtalen ikke har vært gjort offentlig siden avtalen har betydning for den informasjonen velgerne kan legge til grunn for sine preferanser.

Det er problematisk at denne informasjonen endrer parametrene for valget etter at valgkampen er i gang.

Dersom Askildsen og Gloppen vinner valget, har hverken Askildsen selv eller universitetsledelsen tillit til at professor Siri Gloppen klarer å gjøre en god jobb som dekan når Askildsen går av for aldersgrensen?

Det er problematisk at universitetsledelsen de facto legger en finger på vektskålen i det som skal være et demokratisk valg. Statsvitenskapen har dokumentert den medvinden som en gjenvalgskandidat har med seg inn i valget. Hvorfor trenger Askildsen ekstra medvind? Hvorfor har ikke universitetsledelsen tillit til at professor Kristin Strømsnes vil gjøre en god jobb dersom hun blir valgt som dekan?

Til dette innlegget har Jan Erik Askildsen følgende kommentar: Det er ikke inngått noen avtale om forlengelse, men avklart at man kan søke om forlengelse ut over aldergrense.

Til denne kommentaren har Gunnar Grenstad følgende kommentar: Jeg noterer hva Jan Erik Askildsen skriver her. En klargjøring om hva Askildsen sa på møtet.

Det var nærmere 30 personer som deltok på møtet og mange satt igjen med inntrykket at Askildsen hadde en avtale. På møtet sa Askildsen at han ikke bare planla å sitte i fire år som dekan, men at han også hadde vært i kontakt med universitetsledelsen ("which I have clarified with the University management" (møtet gikk på engelsk)).

Powered by Labrador CMS