YTRING

Instituttlederne Leif Ove Larsen og Øyvind Frette.
Instituttlederne Leif Ove Larsen og Øyvind Frette.

Om Samdals regnestykke og instituttlederes nattesøvn

Den 5. mars kom et par instituttledere i skade for å fremstå lettere bekymret i innlegget «Problematisk finansiseringsforslag fra Samdal». 11 mars ble det heldigvis ytret et tilsvar fra Team Samdal med tittelen «Team Samdal vil fordele meir, ikkje mindre ressursar til grunnplanet».

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Vi gjerne få takke Samdal og Kvamstø for at de tok seg tid til å tilrettelegge for bedre søvn blant instituttledere og andre som eventuelt måtte kjenne på en bekymring over fremtidig sviktende instituttøkonomi. Vår bekymring viste seg heldigvis å være uten hald i røynda. Instituttene skal slett ikke ta del i dette kuttet slik vi hadde fått inntrykk av i debatten. Det er sentraladministrasjonen og rektoratet som er så heldige at de skal få slippe unødvendig og tidkrevende reise- og møtevirksomheter i tiden fremover.

At tid og penger genereres på sentralt hold på denne måten kan vi selvsagt leve helt fint med, men vi lurer fremdeles bitte litt på hvordan regnestykket som generer midler til en satsning på 50 millioner kroner er satt opp. Hvis man kunne få en liten innsikt i dette vil det hjelpe på nattesøvnen for urolige instituttledere.

Vi er også imponert over løftet om styrket instituttøkonomi under Samdal og Kvamstøs ledelse, samtidig som UiB i sitt langtidsbudsjett bebuder fortsatt strategikutt fra grunnmiljøene for å finansiere eksisterende satsinger og gi handlingsrom for nye. 400 millioner skal dette strategikuttet utgjøre i 2025. Lar dette seg forene med løftet om mer ressurser til grunnplanet? Dersom Samdal og Kvamstø er opptatt av instituttledernes nattesøvn, vil det være fint om også dette større regnestykke blir presentert på en overbevisende måte.

Leif Ove Larsen Instituttleder for informasjons- og medievitenskap
Øyvind Frette Instituttleder for fysikk og teknologi