KORTNYTT

Studiestart 2022. Foto: Eivind Senneset for UiB
Studiestart 2022. Foto: Eivind Senneset for UiB

Inviterer til innspillsmøte om mangfold

Universitetsledelsen inviterer ansatte og studenter til innspillsmøte førskommende mandag.

Publisert Sist oppdatert

FAKTA

Dato: 12.09.2022

Tid: 14.00–16.00

Sted: Sydneshaugen skole, Auditorium B

Som et ledd i arbeidet med den nye universitetsstrategien, inviterer universitetsledelsen ansatte og studenter ved UiB til innspillmøte om mangfold ved UiB.

UiB har som mål å være et godt og attraktivt arbeids- og studiested, der alle er sett, verdsatt og inkludert, uavhengig av bakgrunn.

– Innspillene fra studenter og ansatte har stor verdi i arbeidet med ny strategi. Jeg ser fram til å lytte til panelet som er invitert til å dele sine perspektiver på mangfold ved UiB, og deres diskusjoner med resten av deltakerne, sier prorektor Pinar Heggernes.

Hun leder gruppen som arbeider med UiBs strategi for 2023-2030.

Innspillsmøtet finner sted 12. september. Her vil inviterte innledere dele sine perspektiver på hvorfor og hvordan UiB kan legge til rette for et større mangfold blant studenter og ansatte. De vil også dele sine synspunkter på hvilke strategiske veivalg som bør tas for at målet om et mer mangfoldig universitet skal nås i løpet av strategiperioden.

– Vi forsker og utdanner for å bidra til en demokratisk og bærekraftig samfunnsutvikling og da er det viktig at våre studenter og ansatte representerer et stort mangfold, sier rektor Margareth Hagen.

Innledere:

Det vil bli innledninger ved professor Johs. Hjellbrekke fra det Samfunnsvitenskaplige fakultet, jurist og UiB-alumn Sausan Hussein, student ved Senter for kvinne- og kjønnsteori Antonia Johanessen og visedekan Yael Harlap fra Det psykologiske fakultet.

Det er satt av tid til innspill fra frammøtte studenter og kollegaer.

Studenter og ansatte som ikke har mulighet til å delta på innspillsmøtet 12. september, kan også sende sine innspill på e-post til strategi@uib.no

Powered by Labrador CMS