YTRING

Eirik Hovden, Tarjei Ellingsen Røsvoll, Sofie Marhaug og Peter Sebastian Hatlebakk
Eirik Hovden, Tarjei Ellingsen Røsvoll, Sofie Marhaug og Peter Sebastian Hatlebakk

Et farvel til (uetiske) våpen

Det er bra UiB ikke investerer i landminer, klasebomber og atomraketter, men terskelen bør være høyere.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Takk til nyvalgte rektor Margareth Hagen for svar – og for handlekraft i avgjørelsen av nedsalg av oljeaksjer fra UiBs fond fra januar av. Det betyr at UiB i praksis har sluttet seg til den internasjonale divestment-bevegelsen. NMBU, NTNU og UiO gjorde det samme i 2016.

Det er bra at UiB-kontrollerte stiftelser ikke har investeringer i «kontroversielle» våpen som landminer, klasebomber eller masseødeleggelsesvåpen. Men det er ikke tilstrekkelig. UiB bør gjøre en gjennomgang av investeringsporteføljene med henblikk til «vanlige», såkalte «ukontroversielle» våpeninvesteringer.

Så er det nok sant at kuler og krutt ikke i seg selv er umoralske. At den norske hæren har utstyr til landets eget forsvar er vel og bra. Men vi skal ikke finansiere vår forskning med inntekter fra salg av våpen til aktører som bruker disse i aktiv krigføring, med gjentatte, dokumenterte brudd på krigens folkerett og brudd på menneskerettigheter. Som universitet har UiB et særskilt ansvar for å bidra til en bedre verden hvor vi kan, også med våre innkjøp og vår eierskapspolitikk: Ellers kan vi like gjerne begynne å finansiere medisinforskningen med tobakksreklame.

Vi oppfordrer til en klargjøring og justering av det etiske regelverket.

Sofie Marhaug
Eirik Hovden
Tarjei Ellingsen Røsvoll
Peter Sebastian Hatlebakk