YTRING

Rektor Margareth Hagen
Rektor Margareth Hagen

UiB skal ut av våpen og olje

Eirik Hovden, Tarjej Røsvoll, Sofie Marhaug og Peter Hatlebakk reiser et viktig spørsmål.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

UiO, NMBU og NTNU var først ute med å love nedsalg av fossilinvesteringer i 2016. I den første uken min som rektor ba jeg universitetsdirektøren om en gjennomgang av investeringsporteføljen til UiB. Vi ønsker å ta fondene ut av oljen og av andre investeringer som UiB ikke kan stå inne for som kunnskapsinstitusjon i samfunnet. For et par år siden var på listen blant de som signerte forskeroppropet mot autonome våpen.

Stiftelser som har forskning og undervisning ved UiB som sine vedtektsfestede formål, har vedtatt etiske retningslinjer, og disse bygger på prinsipper om at det ikke direkte eller indirekte skal investeres i selskaper som NBIM (Norges Bank Investment Management) har utelukket fra Statens Pensjonsfond sitt investeringsunivers. Dette var utgangspunktet når styret for stiftelsene valgte Storebrand-løsningen. Storebrand aksepterer ikke det som er definert som kontroversielle våpen.

De to selskapene i Khrono-artikkelen, General Dynamics og Raytheon Technologies, er ekskludert og fremgår på denne listen.