KORTNYTT

Informasjon om valget ved UiB 2021

Våren 2021 skal det velges rektor, prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret for perioden 01.08.2021–31.07.2025.

Alle ansatte og studenter har stemmerett ved valgene. Det sentrale valgstyret har nå publisert informasjon om gjennomføring av valget. Viktige datoer er:

Valg av rektor og prorektor

Forslagsfrist: Mandag 8. februar 2021 klokken 12:00.

Valget gjennomføres 22.–25. mars 2021. Valget begynner 22. mars klokken 09:00 og avsluttes 25. mars klokken 12:00.

Mer informasjon om valg av rektor og prorektor

Valg av medlemmer til universitetsstyret

Forslagsfrist: Fredag 12. mars 2021 klokken 12:00

Valget gjennomføres 22.–27 april 2021. Valget begynner 22. april klokken 09:00 og avsluttes 27. april klokken 12:00.

Mer informasjon om valg av styremedlemmer

Powered by Labrador CMS