REKTORVALG 2021

Hvem skal styre UiB fra adressen Muséplassen 1 fra høsten 2021? Det blir avgjort like før påske neste år.
Hvem skal styre UiB fra adressen Muséplassen 1 fra høsten 2021? Det blir avgjort like før påske neste år.

Søkekomiteen for rektorvalget er i gang

Ansatte og studenter skal velge ny rektor og prorektor i mars 2021. Søkekomiteen har nå startet sitt arbeid, og sittende rektor bidrar med gode råd til vordende rektorspirer.

Publisert Sist oppdatert

REKTORVALGET 22.-25.02.2021

Har du tips om kandidater?

Kontakt søkekomiteen:

[email protected]

Les mer

,Universitetsstyret har for første gang valgt å sette ned en egen søkekomité for rektorvalget. Komiteens hovedoppgave er å sørge for konkurranse om rektorvervet og at det er minst to kandidater å velge blant under valget i 22.-25. mars 2021.

Bred og inkluderende prosess

Professor Jarle Eid leder den bredt sammensatte søkekomiteen, med representanter for alle ansattgrupper og studentene, samt to eksterne medlemmer:

– Universitetet i Bergen er en av få institusjoner som ønsker å fortsette med valgt rektor og prorektor, fremfor ansettelse. Derfor er det ekstra viktig å sikre innspill og engasjement rundt valgprosessen, fra hele bredden i universitetsdemokratiet, sier Eid.

Professor og tidligere dekan, Jarle Eid, leder søkekomiteen for rektorvalget 2021
Professor og tidligere dekan, Jarle Eid, leder søkekomiteen for rektorvalget 2021

Søkekomiteen har notert seg at to kandidater allerede har lansert sine kandidatur i nettavisen Khrono – sittende prorektor Margareth Hagen og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

– Vi vil selvsagt kontakte begge disse kandidatene for å få bekreftet at de stiller. Universitetsstyret har lagt vekt på at det er åpent for enda flere kandidater og ikke minst en grundig, inkluderende og åpen prosess, sier Jarle Eid.

Lav terskel for kontakt

Minimumskravet for rektor- og prorektorkandidater er professorkompetanse. Kandidaten trenger ikke å være ansatt på UiB. Jarle Eid understreker at terskelen for å komme i dialog med søkekomiteen skal være lav:

– Ta kontakt hvis du vurderer å stille selv eller har tips om aktuelle kandidater. Jeg håper mange ansatte og studenter vil benytte seg av muligheten. Komiteen vil også lete selv i sine nettverk og undersøke om det er noen der ute som vurderer å stille, sier Eid.

Han understreker videre at komiteen vil bruke god tid:

– Aktuelle kandidater må få tid til å tenke seg om, hvem de vil ha med i teamet sitt og ikke minst meisle ut sin universitetspolitiske plattform. Vi vil følge opp og ha dialog med kandidater som vurderer å stille.

Gode råd fra rektor

Sittende rektor, Dag Rune Olsen, fremhever at den som vil blir rektor må bygge lag - og tåle å stå i søkelyset alene.
Sittende rektor, Dag Rune Olsen, fremhever at den som vil blir rektor må bygge lag - og tåle å stå i søkelyset alene.

Sittende rektor Dag Rune Olsen bidrar gjerne med gode råd til den som måtte ha en UiB-rektor i magen:

– Først og fremst må du være skikkelig motivert for mye arbeid, i en administrativ rolle. Hvis du kommer fra våre egne rekker, er det også viktig å legge tilhørighet til eget fakultet og fagmiljø bak seg og se på universitetet som den store og flotte helheten den er.

Olsen føyer til at du både må tåle å stå i søkelyset selv – og være lagspiller.

– Du må like mennesker og drive frem gode samarbeid, både internt og med alle universitetets gode samarbeidspartnere. Samtidig må du være komfortabel med mye oppmerksomhet om egen person.

Hva har overrasket deg mest i jobben?

– Det er nok offentlighetens blikk på UiB og den store interessen for hva vi driver med, blant annet fra media. Det er veldig flott å oppleve journalister fortelle den store, flotte historien om UiB. Andre mediesaker er mer krevende og man må tåle å være skyteskive på vegne av organisasjonen når det trengs.

Må like å snakke med studenter

Hva er det beste med å være rektor?

– Jeg har vært med på mye flott, fra spennende utenlandsreiser til middag på slottet. Men jeg blir mest revet med her hjemme, i møtet med egne, spennende fagmiljø eller studentene, sier Olsen.

– Og så må det være lov å minne om at vi universitetsledere ofte godt voksne, i alle fall en god del eldre enn studentene. UiBs rektor må like å snakke med studentene og se på dem som ressurs, ikke noen som bare stiller krav, avslutter Olsen.

Leder for Studentparlamentet, Sandra Krumsvik, representerer studentene i søkekomiteen
Leder for Studentparlamentet, Sandra Krumsvik, representerer studentene i søkekomiteen

Studentparlamentets leder, Sandra Krumsvik, er – ikke overraskende – enig med rektor. Hun representerer studentene i søkekomiteen.

– Det viktigste for meg er å sørge for at kandidatene kjenner studentene, setter pris på studentinvolvering og vil styrke studentdemokratiet. Du kan ikke bare stille på vegne av egen motivasjon. Du har 19 000 studenter å ta vare på, sier Krumsvik.

Offisiell valgkamp fra februar

Senest seks uker før valget 22. til 25. mars skal søkekomiteen sende forslag om kandidater til valgstyret. Komiteen skal ikke rangere eller anbefale kandidater. Det er også mulig å fremme sitt kandidatur uten å gå via komiteen. Deretter blir søkekomiteen sentral i selve valgkampen, og skal blant annet arrangere valgmøter

– Det første valgmøtet blir nok tidlig i februar, hvor alle kandidater får presenterer seg. Dette markerer starten for den offisielle valgkampen fra universitetets side, avslutter Jarle Eid.

SØKEKOMITEEN FOR REKTORVALG 2021:

Kontakt: [email protected]

Jarle Eid, professor, Det Psykologiske fakultet (leder)

Rolf Reed, professor, Det medisinske fakultet

Tanja Barth, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sofie Marhaug, stipendiat, Det humanistiske fakultet

Unni Karin Utvik, Seniorrådgiver, Det humanistiske fakultet

Sandra Krumsvik, leder av Studentparlamentet

Lisbeth K. Nærø, administrerende direktør, Fana Sparebank

Roger Pilskog, eksternt medlem, Regionleder LO Vestland

Les mer om søkekomiteen