UIB IDE

Professor Hans Steinsland illustrerer størrelsen på kapselen han utvikler for å kunne ta veskeprøver i mage og tarm.
Professor Hans Steinsland illustrerer størrelsen på kapselen han utvikler for å kunne ta veskeprøver i mage og tarm.

Fikk god nytte av innovasjonsmidler fra UiB idé

Hans Steinsland søkte på den første utlysningen i UiBs innovasjonsprogram for prosjekter i tidligfase, UiB idé. På Høyden har slått av en prat for å høre om hva han fikk ut av programmet og hvilke erfaringer han gjorde seg.

Publisert

MER OM UIB IDÉ

Det blir informasjonswebinar om programmet 7. februar, og for studenter som er nysgjerrige på innovasjon arrangeres det UiB idé vors 14. februar.

Les mer om UiB idé her.

– Jeg søkte UiB idé om støtte til gjennomføring av en ide som skulle sikre videre fremdrift for et innovasjonsprosjekt vi jobber med. Bare det å søke i seg selv viste seg å være nyttig for å kunne utvikle ideen videre, og pengene og støtten vi mottok etterpå har vært viktig for at vi skal kunne ta prosjektet vårt videre.

Fjernstyrt mage- og tarmundersøkelser

Hans Steinsland og Halvor Sommerfelt jobber med å utvikle en fjernstyrt kapsel som kan brukes til å ta væskeprøver i mage og tarm. Ideen fikk de under arbeidet med å utvikle vaksiner mot tarmbakterien E. coli som ofte forårsaker barne- og turistdiaré.

Hans Steinsland illustrerer hvordan han jobber med å bygge kapselen.
Hans Steinsland illustrerer hvordan han jobber med å bygge kapselen.

– For lettere å kunne utvikle en god vaksine må vi vite hva som skjer i tarmen når mennesker blir infisert med denne bakterien. Men å samle prøver fra tarmen basert på dagens tilgjengelige metoder, som f.eks. enteroskopi, er svært inngripende. Så det er etisk problematisk å få tak i de prøvene vi trenger. Målet helliger ikke midlet kan vi vel si, sier Steinsland.

UiB idé hjalp oss videre

Steinsland forteller at i dagens versjon av kapselen blir mekanismen for prøvetaking utløst av en innbygget timer.

– Dette gjør det vanskelig å ta prøve på riktig sted, noe som begrenser nytteverdien. Og for å kunne drive produktutviklingen videre trengte vi derfor en bekreftelse på at det vil la seg gjøre å kommunisere med kapselen etter at den er svelget slik at det er mulig å fjern-utløse prøvetakingen.

Det var her midlene fra UiB idé skulle brukes.

– Med støtte fra UiB idé fikk vi designet en liten bærbar sender som kan ta seg av denne kommunikasjonen. Det nye systemet har ennå ikke blitt testet under realistiske forhold, men jeg har tro på at vi nå har løst denne utfordringen, sier Steinsland før han fortsetter:

– Det har vært viktig å få avklart dette såpass tidlig i prosjektet slik at vi ikke kaster bort mye tid på noe som aldri vil bli spesielt nyttig. Slik det er nå så håper vi å kunne utvikle kapselen til å bli nyttig i forskning, diagnostikk og overvåking av mage- og tarmsykdommer.

Tips til de som tenker på å søke

Har du noen tips til UiBere som vurderer så søke midler gjennom UiB idé?

Jeg vil anbefale folk å søke. Ut over å melde tidlig ifra til instiuttet ditt slik at de kan hjelpe til med å lage et godt budsjett for søknaden. Vil jeg anbefale å ta kontakt med innovasjonsrådgiverne på fakultetet eller ved forsknings- og innovasjonsavdelingen. de vil ofte kunne hjelpe deg med å utvikle ideen og få den presentert på en best mulig måte i søknaden, sier Steinsland.

UiB idé blir også tatt til neste nivå

Viserektor Gottfried Greve håper på søkere fra hele UiB søker om midler gjennom UiB idé.
Viserektor Gottfried Greve håper på søkere fra hele UiB søker om midler gjennom UiB idé.

Viserektor Gottfried Greve er glad for at UiB idé har vært til nytte for Steinsland i hans prosjekt. Og trekker frem at UiB idé er viktig i UiBs arbeid med å oppfylle samfunnsoppdraget.

– Vi har mange fremragende fagmiljø, med kunnskap som kan komme til stor nytte for samfunnet. Med UiB idé ønsker vi at enda flere skal se mulighetene for å ta i bruk ideer de har fått gjennom forskning og utdanning, sier Greve.

Nå lyses det ut enda en runde med midler fra UiB idé, med frist 15. mars. Forskere kan få tildelt opp til 500 000 kroner, og studenter 100 000 kroner. I tillegg kan en søke om inntil 25 000 kroner i UiB tidleg idé, og her skjer tildelingen fortløpende.

Gottfried Greve håper at folk fra mange fagmiljø vil søke i årets runde. Og det er ikke bare finansiering en kan få, men også veiledning på veien for å gi kunnskap anvendelse.

– Innovasjon er svært viktig for å få til det grønne skiftet, og samfunnsomstillingen Norge og verden trenger. Her kan UiB-ere fra alle fagområder spille en avgjørende rolle, sier Greve til På Høyden.

Powered by Labrador CMS