NYHET

Avdelingsingeniør Helen Eikeseth Otterå sørger må på "kontoret" for å se til at dyrene ved UiB har alt de trenger.

De som holder fortet – Helen Eikeseth Otterå

I denne serien kan du bli kjent med de kollegene som holder fortet på campus mens andre er sendt på hjemmekontor. I dag møter du Helen Eikeseth Otterå – hun er avdelingsingeniør på Klinisk institutt 1 og jobber med gnagere.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan går det?

Helen Eikseth Otterå
Helen Eikseth Otterå

Det går så bra som det kan og må gå ut fra forholdene.

Hva jobber du med?

I hovedsak stell og tilsyn av dyr, men også mye annet enn det. Vår hovedoppgave er å se til at dyrene har det så godt det lar seg gjøre uten at det går utover studiet. Dyrene må ha daglig tilsyn for å sikre at de har det bra. De trenger friskt vann, mat, og rent bur.

Jeg jobber på en dyreavdeling hvor forskere har forskjellige studier, og en stor del av arbeidet vårt er avl av mus til disse studiene. Musene har en genkombinasjon som er helt unikt tilpasset det enkelte studiet, den finnes bare her på UIB, og derfor er det så viktig at vi er til stede på jobb og passer på avlen slik at den unike genkombinasjonen ikke går tapt.

Hvordan er det å være på jobb når det ikke er noen andre her?

Mine kolleger er jo her, men vi kan ikke være sammen på samme måte som før pandemien. Så vi har hatt forskjellige løsninger på dette med å være på jobb. I starten var vi delt i to lag som var på jobb annenhver dag. Dette sikret at vi hadde folk som kunne stille på jobb dersom den ene gruppen fikk smitte. Etter hvert ble vi delt i tre grupper som var på jobb samtidig, men da fikk hver gruppe hvert sitt kontor og hver sine arbeidsområder i stallen. Vi måtte være med den kohorten vi tilhørte, både under lunsjen og gjennom arbeidsdagen.

Har dere gjort noen flere tilpasninger i arbeidshverdagen?

Vi har strenge retningslinjer vi må forholde oss til. Nettopp for å sikre at vi har personell som kan gå på jobb og ta vare på dyrene i tilfelle vi blir smittet eller havner i karantene.

Vi er pålagt å gå med munnbind hele tiden, det er kun lov å ta det av om du er alene på kontoret, og det er kun lov å oppholde seg én person på kontoret om gangen.

Så det sosiale blir veldig annerledes enn det var før, med tanke på at vi ikke kan spise lunsj sammen eller være i samme rom samtidig. Du er litt alene på jobb selv om det er flere her.

Hva ville vært konsekvensen om du ikke var fysisk til stede på jobb?

Da får ikke dyrene det tilsynet de skal ha, og vi vil heller ikke oppdage om de blir syke. I henhold til dyrevernloven er vi pliktige til å sjekke at dyrene har det bra, uavhengig av om det er hverdag, helg eller helligdag

Powered by Labrador CMS