SPESIALGLIMT

Forsiden på en av bøkene med Charles Dickens’ håndskrifter, nydelig innbundet, og med signaturen preget med bladgull på forsiden.
Forsiden på en av bøkene med Charles Dickens’ håndskrifter, nydelig innbundet, og med signaturen preget med bladgull på forsiden.

Et møte med Charles Dickens

De åtte masterstudentene som i mars 2021 enkeltvis besøkte Manuskript- og librarsamlingen fikk en annerledes opplevelse enn hva man som student i engelsk litteratur vanligvis får oppleve, nemlig et møte med Charles Dickens.

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

De lange månedene med strengt smittevern på nyåret gjorde både besøk til HF-bygget og Universitetsbiblioteket svært så uvant etter lang tid med digital undervisning. De fleste studentene i faget ENG337, “The Once And Future Book”, hadde aldri besøkt denne delen av biblioteket, før de nå som en del av masterstudiet fikk delta i et samarbeidsprosjekt med Manuskript- og librarsamlingen. Etter iveren å dømme blir det heller ikke det siste besøket til Spesialsamlingene!

Samarbeid med relevant praksis

Bokhistorie er forskning som overskrider det innholdsmessige og ser på alle aspektene ved en bok, fra innbindingen til bokens kretsløp fra forfatter til leser. Studiet er heller ikke begrenset til en fysisk bok, men dekker også håndskrifter og digitale flater. Denne faglige metoden som er relativt populær innen litteraturstudier utenfor vårt lands grenser, brakte PhD stipendiat Julia King til studentene i engelsk litteratur på faget ENG337. King er selv bibliotekar og har forsket på middelalderhåndskrifter. Med denne bakgrunnen og innsikten viste hun at for å undervise i dette faget måtte studentene lære mer enn bare ordinær tekstanalyse av engelske litterære verk, slike som The Canterbury Tales, A Midsummer Night’s Dream, Persuasion, og A Christmas Carol.

Detaljer fra den innbundne boken med Dickens’ brev datert 25. februar 1848 : nydelig håndlaget marmorert papir med gulldetaljer, i tillegg til Jacob Christensens ExLibris-merke.
Detaljer fra den innbundne boken med Dickens’ brev datert 25. februar 1848 : nydelig håndlaget marmorert papir med gulldetaljer, i tillegg til Jacob Christensens ExLibris-merke.

Smitteverntiltakene påvirket undervisningen i stor grad, og alle forelesningene utenom én ble holdt digitalt. Allikevel var det viktig for King at studentene fikk en læringsopplevelse utover den tradisjonelle forelesningen. Sammen med Alexandros Tsakos, faglig leder for Manuskript- og librarsamlingen, satte hun opp et faglig opplegg med gjesteforelesere for å gi et innblikk i alle delene av arbeidshverdagen ved en spesialsamling. Slik kunne studentene få en annen forståelse av bokens materialitet, de fysiske karakteristikaene, innbindingen og bokens utvikling, gjennom forelesninger holdt av ansatte ved Universitetsbiblioteket. Blant annet foreleste konservator Ekaterina Pasnak, og bokhistoriker og forfatter Gina Dahl.

Charles Dickens

En av de mest verdifulle samlingene UiB forvalter er Dickens-samlingen etter skipsreder Jacob Christensen. Her fins førsteutgaver, brev og deler av manuskripter med Dickens egne endringer i teksten, og faktisk Dickens egen fjærpenn som han skrev noen av verdens mest kjente litterære verk med. Manuskriptene er montert og innbundet av noen av Londons mest kjente bokbinderier.

Et av Dickens’ tekstmanuskripter, her ser vi den levende prosessen ved forfatterskapet. Fra minnetalen over Clarkson Stanfield.
Et av Dickens’ tekstmanuskripter, her ser vi den levende prosessen ved forfatterskapet. Fra minnetalen over Clarkson Stanfield.

I løpet av semesteret ble det en oppmykning av tiltakene som gjorde at King kunne gjennomføre den praktiske delen av faget i samarbeid med medforfatter og digitalarkivar Marianne Paasche, nemlig at studentene enkeltvis fikk være med på digitaliseringen av et håndskrevet dokument fra den verdifulle Dickens-samlingen. De fikk følge manuskriptet fra hvelv til digital visning på nett, hvor de selv fikk håndtere dokumentet, bruke spesielle bokskannere til digitaliseringen, og skrive metadata knyttet til manuskriptet som til slutt ble presentert i den digitale nettutstillingen på Marcus.uib.no.

På den siste forelesningen var det anledning for alle å møte på Manuskript- og librarsamlingen til en spennende presentasjon av et tverrsnitt fra samlingene. Alexandros Tsakos og bokbinder Pedro Vasquez presenterte en tidsreise fra de eldste håndskrevne middelalderdokumentene og -fragmentene, bøker fra tiden rett etter boktrykkerkunsten ble oppfunnet, via bøker fra hvert århundre opp til i dag. I tillegg fikk alle se hverandres Dickens-dokumenter, og presentere dem for gruppen. Tilbakemeldingene fra studentene var gode, og til stor glede for oss beskrev student Sunniva Eirin Sandvik sin opplevelse av dette faget slik: «“…the opportunity to view history up close, as expressed by individuals who show a passion for the history they are tasked to preserve, connecting theory with practice and physical, historical evidence.”.

Utbytterik undervisning

Det faglige samarbeidet hvor Manuskript- og librarsamlingen var medvirkende, har mange positive ringvirkninger. Av de åtte studentene som deltok i faget valgte halvparten å skrive semesteroppgaven om Charles Dickens, inspirert av forelesningene og den praktiske gjennomføringen. I tillegg planlegger alt nå i alle fall én av studentene å benytte en bokhistorisk metode i masteroppgaven om William Shakespeares The Tempest.

Studentene er snart ferdigutdannet og skal om ikke lenge ut på jobbmarkedet med Dickens-prosjektet på CV’en. Den verdifulle erfaringen det er å ha fått en forståelse av egen overførbar kunnskap, samt muligheter og oppgaver ved en institusjon som forvalter felles kulturarv, gjør at de også har fått et innblikk i hvilke mulige karrierevalg som kan være relevante med denne typen utdannelse, både innenfor museum, arkiv og bibliotek.

Dickens’ karakteristiske signatur som avslutter brevet datert 25. februar 1848.
Dickens’ karakteristiske signatur som avslutter brevet datert 25. februar 1848.
Powered by Labrador CMS