SPESIALGLIMT

Diplom fra Borgund datert den 8. april 1453.
Diplom fra Borgund datert den 8. april 1453.

«Unnskyld!»

Sa Sæmund til Sigurd i april for 568 år siden. Så var alt i orden mellom dem. Får vi håpe.

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

I Spesialsamlingenes magasiner, mellom forskingsnotater fra 1800-tallet, gamle aviser og enda eldre brev, protokoller fra handelen på Bryggen og gullsmedstempler, finner man i Diplomsamlingen en relativt anonym liten skinnbit med tekst skrevet av en stødig hånd.

Et diplom er et enkeltdokument fra middelalderen som markerer spesielle hendelser på en konkret dato, oftest med rettslig innhold, og gjerne knyttet til kjøp og salg. Antallet diplomer ved Manuskript- og librarsamlingen utgjør en respektabel størrelse nasjonalt sett.

Diplomet er datert den 8. april 1453 i Borgund, og teksten er for den utrente uleselig, men er i korte trekk oppsummert her i overskrift og ingress. I Diplomatarium Norvegicum, som inneholder transkriberinger av kjente diplomer fra før 1570, finner vi følgende beskrivelse av innholdet:

«Fire Mænd kundgjöre, at Sæmund Olafssön gjenkaldte de Ord, han i hastigt Mod og Drukkenskab havde talt om Sigurd Thorleifssön, som dermed var tilfreds.».

Diplomet utstilt i Bryggens Museums lokaler.
Diplomet utstilt i Bryggens Museums lokaler.

Drukkenskap gir oss som kjent et litt hastig mot, noe som delvis kan være litt av motivasjonen også? I disse underlige tider har de fleste av oss hatt et heller edruelig og begrenset sosialt liv, og forhåpentligvis unngått blemmer slik som Sæmund måtte stå til rette for.

I tillegg til å være et artig lite dokument er det et relevant objekt for forskning:
Språket som er brukt gir et datert øyeblikksbilde fra den språkhistoriske utviklingen, og er en kilde i studiet av paleografi.
Lokalhistorisk knytter dette dokumentet seks navngitte personer til Borgund.
Det kan også tenkes at den sterke reaksjonen mot Sæmund kan ha sammenheng med påskefreden, og at han rett og slett brøt helligdagsfreden med sitt hastige mot og drukkenskap. Diplomet kan dermed også gi oss et innblikk i religionens betydning i middelalderen.

Vil du se dette dokumentet med egne øyne kan du besøke Bryggens Museum hvor diplomet vil være utstilt. Du kan også ta en nærmere kikk på diplomet på nettsiden vår Marcus, og zoome inn i detaljene. Manuskript- og librarsamlingen har inngått et spennende samarbeid med Bryggens Museum hvor utvalgte manuskript vil bli stilt ut, og neste vil bli annonsert på Facebook-siden vår, så følg med!