SPESIALGLIMT

Videokonferansen ved Ekaterina Pasnak.

Fragmenter av bøker i bøker

Under konferansen "Care and Conservation of Manuscripts" foreleste konservator Ekaterina Pasnak de tyske bokbindingstradisjonene som ble brukt i Bergen på slutten av middelalderen. Her kan en se video av forelesningen!

Publisert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Noe av det mest fascinerende ved gamle bøker er selve bokomslaget og måten arkene er bundet sammen på. De antikvariske bøkene ved Universitetsbiblioteket i Bergens Manuskript- og librarsamling tilhører flere ulike bokbindingstradisjoner. Flere av dem er middelalderske, og kan knyttes til internasjonale nettverk av bokproduksjon og -handel.

Flere skrifter i UBs Manuskript- og librarsamling vitner om at de første bokbinderne i Bergen var opplært i tyske miljøer. Dette viste blant annet Mattias Tveitane i sin 1970-tallsstudie av «Gulathingsloven og Retterbøderne» fra 1553 (ubb-ms-0558) og «Religiøse Excerpter af Severinus» fra 1592 (ubb-ms-0050) – begge manuskriptene ble innbundet i Bergen etter tyske tradisjoner.

Nyere studier utført av konservator Ekaterina Pasnak viser at også flere bøker i Manuskript- og librarsamlingen er innbundne i Bergen etter tyske tradisjoner. Dette gjelder Graduale eller kirkekorets sang, trykket i København i 1606 (Lib q14), og Pericopæ Evangelio, eller utdrag fra evangelia, trykket i Oberursel i 1570 (Lib 282).

Selve bokbindingsteknikken som de bergenske binderne brukte, kan sammenlignes med den som ble brukt på bøker produsert og innbundet i Wittenberg. Flere slike bøker finnes også i UBs Manuskript- og librarsamling, så som Lexicon Ebraicum, trykket i Wittenberg i 1568 (Lib q24), og Der ander teil der bücher D.Mart.Luth., trykket i Wittenberg 1557 (Lib q73).

Spesielt for disse bøkene er gjenbruken av pergament-fragmenter i ryggføringen. Noen av disse ser ut til å ha vært kuttet ut av middelalderske manuskripter. Dermed utgjør fragmentene også viktig forskningsmateriale for middelalder-miljøene ved UiB.

Bokrygg av Lexicon Ebraicum som blant annet består av middelalderske pergament-fragmenter.
Bokrygg av Lexicon Ebraicum som blant annet består av middelalderske pergament-fragmenter.

Studiene utført av Ekaterina Pasnak ble nylig presentert under konferansen «Care and Conservation of Manuscripts», som hvert år organiseres av Arnamagnæan institutt ved Københavns Universitet. På grunn av COVID-19 ble konferansen for 2020 avlyst, og en ny konferanse organisert digitalt i april i år. Forelesningen holdt av Pasnak om tyske bokbindingstradisjoner i Bergen presenteres her i videoformat.

Videokonferansen ved Ekaterina Pasnak.

Litteratur:

Astrid Bugge Schjoldager. Bokbind og Bokbindere i Norge Inntil 1850 (Oslo 1927)

Mattias Tveitane. Gamle Bøker og bokbind fra Bergen, noen tilleggsoppplysninger, Särtryck ur Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Year LVII 1970, pp.49-61

Nasjionalbiblioteket, Anne Eidsfeldt og Nina Hesselberg-Wang. Alfabetisk ordliste over norske bokbindstermer Oslo, 2018 Alfabetisk-til-publ.pdf (bibliotekutvikling.no)

Care and Conservation of Manuscripts 18. Programme and abstracts 2021 – University of Copenhagen (ku.dk)