KORTNYTT

Vil du være frivillig faddervakt?

Faddervaktordningen er en støttetjeneste under fadderuken for at studentene skal ha en trygg og hyggelig fadderuke. Ordningen er en natteravn-ordning med et vaktnummer studenter eller faddere kan ringe inn til ved behov.

Faddervaktene trenger nå 300 frivillige hos både studenter og ansatte. Hvis du vil bidra til en trygg fadderuke for studentene, kan du melde deg på her:

Påmelding: https://forms.office.com/r/LFGppqb7vf

Faddervaktordningen er basert på frivillighet blant studentene i byen, Sammen i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og andre aktører i Bergen kommune.