NYHET

Fra høstens samling med TMS-UiB karriereprogrammet. Nederst fra venstre: Mali Husby Rosnes, Stephan Kölsch (TMS Toppforsker og medlem av programmets Advisory Board), rektor Margareth Hagen (leder av styringsgruppen), Anja Hegen fra TMS, Erlend Grong, Arjan Schakel. Bak dem i trappen, fra venstre: Salwa Suliman, Suzette Flantua, Selina Våge, Haris Tzoulis, alumn, Willem van der Bilt, Justas Zalieckas, Eirik Hovden. Øverst fra venstre, fra administrasjonen: Åshild Nylund, Ingunn Voster, Jutta Schloon, Ole-Christian Laukli, Emmanuel Babatunde.
Fra høstens samling med TMS-UiB karriereprogrammet. Nederst fra venstre: Mali Husby Rosnes, Stephan Kölsch (TMS Toppforsker og medlem av programmets Advisory Board), rektor Margareth Hagen (leder av styringsgruppen), Anja Hegen fra TMS, Erlend Grong, Arjan Schakel. Bak dem i trappen, fra venstre: Salwa Suliman, Suzette Flantua, Selina Våge, Haris Tzoulis, alumn, Willem van der Bilt, Justas Zalieckas, Eirik Hovden. Øverst fra venstre, fra administrasjonen: Åshild Nylund, Ingunn Voster, Jutta Schloon, Ole-Christian Laukli, Emmanuel Babatunde.

Viderefører karriereprogram med støtte fra TMS

UiB og Trond Mohn stiftelse (TMS) vil videreutvikle Starting Grant-programmet, legge til rette for gode karrierer og knytte deltakerne tettere til universitetet.

Publisert Sist oppdatert

TMS-UiB KARRIEREPROGRAM

Skal hjelpe TMS Starting Grant-kandidatene med å utvikle en vellykket karriere som forskningsledere ved UiB, ved å

  • tilby ressurser, opplæring og råd om forskningsledelse og strategisk karriereutvikling
  • legge til rette for nettverksbygging og efaringsutveksling på tvers av fagfelt og årskull
  • bidra til forståelse for prosesser og mekanismer ved UiB og i det norske og europeiske forskningslandskapet

TROND MOHN STIFTELSE

Trond Mohn stiftelse (TMS) støtter UiB med betydelige beløp til gjennomføring av store, viktige forskningsprosjekter og rekruttering av yngre, fremragende forskere gjennom TMS Starting Grants.

TMS Starting Grant gir forskerne muligheten til å etablere sin egen forskergruppe med finansiering i fire år. Stiftelsen og UiB har rekruttert 48 forskere UiB gjennom ordningen siden 2007. Ordningen er åpen for alle fakulteter og gir forskerne mulighet til å danne en egen forskningsgruppe og skape sin egen profil på sitt fagfelt i fire år.

Stiftelsens nettsider: 
mohnfoundation.no

Trond Mohn stiftelse (TMS) støtter Universitetet i Bergen med halvannen million kroner til å videreføre TMS-UiB-karriereprogrammet for forskere i tre nye år.

Karriereprogrammet for forskerne som har TMS Starting Grant startet opp som et pilotprosjekt med støtte fra TMS i 2019. Nå har stiftelsen og universitetet inngått en ny avtale om å videreføre programmet i perioden 2023-2026. TMS og UiB finansierer programmet med halvannen million kroner hver.

Karriereprogrammet skal tilby kandidatene individuelle og felles aktiviteter, som karriereplanlegging, mentorstøtte, seminarer, studieturer, alumnisamling og andre aktiviteter i samråd med kandidatene.

Verktøy og strategier for en vellykket karriere

Deltakerne i programmet er forskere som har aktive TMS Starting Grant-prosjekter, rundt 12-16 til enhver tid.

– Siden ordningen har bidratt til å rekruttere både nasjonale og internasjonale talenter, et det viktig å legge til rette for at kandidatene får en god karriere ved universitetet, sier rektor Margareth Hagen.

Kandidatene har ikke tidligere ledet en egen forskningsgruppe, og vil få tilgang til verktøy og strategier for å utvikle en vellykket forskerkarriere og lede sin egen gruppe. 

Den tverrfaglige sammensetningen av TMS Starting Grant-gruppen har også potensiale til å skape nye samarbeid og synergier på tvers av UiBs fakulteter. Tverrfaglig samarbeid blir etterspurt av forskningsfinansører i større grad, som for eksempel innen samfunnsutfordringene i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Spennende og nyttig

Forskerne møttes i september til årets hovedsamling med tema akademisk ledelse. I programmet bidro både rektor, forskere i og utenfor karriereprogrammet og administrative kolleger fra hele UiB.

Mali Husby Rosnes, førsteamanuensis ved Kjemisk institutt og deltaker i programmet, var godt fornøyd etter samlingen:

– Karriereprogrammet er en flott arena for å lære mer om hvordan være en god gruppeleder og hvilke muligheter og støttefunksjoner som finnes ved UiB og internasjonalt, sa Rosnes.

– Programmet gav oss spennende og nyttig informasjon fra rektor om UiBs visjon og ambisjon i dagens politiske kontekst i Norge, samt en introduksjon til UiBs økonomimodell og budsjett. Vi fikk også lære mer om veien til å bli professor, og særlig spennende var det å høre om erfaringene til professor Haris Tzoulis og hans vei innen akademia.

'Walk and talk' var en av postene på programmet under samlingen.
"Walk and talk" var en av postene på programmet under samlingen.
Rektor Margareth Hagen holder innlegg om universitetets rolle på siste samling i karriereprogrammet
Rektor Margareth Hagen holder innlegg om universitetets rolle på siste samling i karriereprogrammet

Sist, men ikke minst, var det lærerikt å høre om gruppedynamikk og å bli utfordret på hvilken lederstil som fungerer best. Her tar jeg med meg flere punkter i min egen prosess med å bygge ett team og viktigheten av å etablere et godt arbeidsmiljø. TMS karriereprogrammet gir oss også rom til å bruke tid sammen med andre med TMS Starting Grant der vi får lære hverandre å kjenne og kan utveksle erfaringer, sa Rosnes.

Forsker ved Institutt for geovitenskap Willem van der Bilt, var også fornøyd:

– Karriereutviklingsprogrammet tilbyr en rekke meningsfulle muligheter for å få mest mulig ut av TMS Starting Grant-opplevelsen. Fra ledertrening til veiledning i å navigere i UiB-systemet, og – mest av alt – muligheten til å dele erfaringer med andre stipendiater.

UiB-visjon: fremragende forskningsmiljøer

– Gjennom programmet vil UiB utvikle sterke og allsidig kompetente ledere som vil bidra til å nå vår visjon om å dyrke frem flere fremragende forskningsmiljøer, for eksempel gjennom flere ERC-tildelinger til UiB. Programmet vil gjøre UiB til en mer attraktiv arbeidsplass for unge, fremragende forskere og bidra til at TMS-stipendiatene utvikler en faglig identitet og sterk tilknytning til UiB.

Vi er derfor svært takknemlige for at støtten fra TMS gjør at vi i fellesskap kan videreføre karriereprogrammet fra og med september 2023, sier rektor.

Også Trond Mohn stiftelse er fornøyde med videreføringen:

– Vi gleder oss over at karriereprogrammet, som nylig er evaluert med godt resultat, nå fortsetter i tre nye år, sier Anne Marie Haga, daglig leder i Trond Mohn stiftelse.

Satsingen har stor verdi for kandidatene og bidrar samtidig til videreutvikling av Starting Grant-programmet som stiftelsen og UiB har samarbeidet om siden 2007. Dette er det veldig kjekt å få være med på videre, avslutter hun. 

Powered by Labrador CMS