KORTNYTT

Utsetter frist for å søke om velferdshytter

Fristen for å søke om velferdshytter er utsatt med to dager ut 16. juni, og trekning blir foretatt torsdag 17. juni.

Her kan du lese om hyttene og søke om leie

Årsak til at fristen blir utsatt er at mange ansatte opplever at e-postene fra Velferdsutvalget havner i «Søppelpost». Ansatte som ikke har fått e-poster fra Velferdsutvalget anbefales derfor om å sjekke søppelposten i e-posten.