NYHET

Oppdatering 15:18: Resten av møtet er lukket.

Se torsdagens styremøte i opptak

Torsdag 25. november er det møte i universitetsstyret. På møtet vil styrt ta stilling til Studieportefølje og studieplasser for 2022 samt gjennomføre flere oppnevninger. Følg møtet fra kl. 10.00.

Publisert Sist oppdatert

MEDLEMMER I UNIVERSITETSSTYRET

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Inga Berre
 • Peter S. Hatlebakk
 • Morten E. Iversen
 • Gard Aasmund S. Johanson
 • Cora Gabrielle Møller Jensen
 • Jørgen Melve
 • Herlof Nilssen
 • Steinar Vagstad
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg

Studieportefølje 2022

Fra studiestart 2022 er det foreslått at UiB oppretter tre nye studier:

 • Erfaringsbasert master i kommunal ledelse ved Det juridiske fakultet
 • Masterprogram i kinesiske studier ved Det humanistiske fakultet
 • Nordic Master in Migration and Integration ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (oppstart høst 2023)

Prosessen for opprettelse av nye studier er beskrevet i UiBs kvalitetssystem.

Studieplasser 2022

Universitetsstyret behandler hvert år en orientering om status for studentopptakene, i tillegg fastsetter styret opptaksrammer for de studier som skal lyses ut det kommende året. For 2022 foreslås det at det utlyses 4405 studieplasser i det samordnaopptaket,1283 studieplasser på toårig master og 394 studieplasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2022/2023.

Oppnevnelser

I anledning valg av nye styremedlemmer i gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger) og D (studentene), skal universitetsstyret oppnevne en nominasjonskomite. I tillegg skal styret oppnevne medlemmer til Bjerknessenterets styre og UiBs skikkethetsnemnd og redelighetsutvalg.

Flere orienteringssaker

Blant orienteringssakene som styret skal behandle er en orientering om arbeidet med forlengelse av ansettelsesperioder for stipendiater på grunn av koronasituasjonen. Styret skal behandle Studiekvalitetsmeldingen for 2022, en melding som bygger på fakultetenes studiekvalitetsmeldinger.

Les hele sakslisten og sakspapirene på UiB.no.

Powered by Labrador CMS