NYHET

Gard, Cora, Sandra og Kristoffer er noen av kandidatene som stiller til valg.
Gard, Cora, Sandra og Kristoffer er noen av kandidatene som stiller til valg.

Her er studentenes kandidater til universitetsstyret

Den 20. april velger studentene sine to medlemmer til universitetsstyret. Dette er kandidatene.

Publisert Sist oppdatert

UNIVERSITETSTYREVALGET

  • Studentene stemmer innen den 20. april klokken 12:00
  • Du kan lese om kandidater og stemme på www.studvalg.no
  • Det skal velges to medlemmer fra studentene, en kvinne og en mann
  • Medlemmene velges for perioden 1.8.2021 - 31.7.2025
  • Valget til medlemmer for ansatte åpner 22. april på UiBs valgsider

Universitetsstyret er det øverste organet til UiB, og skal ha én kvinnelig og én mannlig studentrepresentant. Dette valget arrangeres av Studentparlamentet, og er åpent frem til 20. april klokken 12:00.

Studentenes valgstyre (underlagt Studentparlamentet) bruker www.studvalg.no for å både informere om kandidatene som stiller til valg. Der kan også studenter stemme til valget.

Cora og Gard

Cora og Gard stiller i team.
Cora og Gard stiller i team.

Hvorfor stiller dere til valg?

Vi stiller til valg for å sørge for at studentstemmen fortsatt står sterkt i universitetsstyret. Det siste året har vi fått mange viktige gjennomslag for studentene, og i den kommende perioden ønsker vi å videreføre dette arbeidet. Etter sommeren starter et nytt styre og med oss i styret blir studentene blant medlemmene som har mest erfaring. Derfor bør studentene stemme på oss i år!

Hva er det viktigste dere vil jobbe for hvis dere blir valgt?

Vi har fire hjertesaker vi vil jobbe med det kommende året. Vi mener at 1) UiBs forskning og utdanning må bidra til å løse klimakrisen, 2) UiB må satse på flere praksisplasser og traineestillinger i offentlig og privat sektor, 3) Studentene ved UiB må få rettferdig og variert vurdering med sensur til riktig tid og 4) UiB må jobbe systematisk for å bli mer mangfoldig, inkluderende og likestilt.

Les mer om Cora og Gards valgprogram.

Sandra og Kristoffer

Sandra og Kristoffer stiller i team.
Sandra og Kristoffer stiller i team.

Hvorfor stiller dere til valg?

Etter flere år som tillitsvalgte rundt omkring på UiB ønsker vi nå å ta med oss vår brede erfaring fra universitetsdemokratiet og representere studentene i styret. Vi har en rekke saker som vi vet studentene er opptatt av som vi ønsker å fremme i styret. Samtidig vet vi at dialogen mellom styret og resten av UiB kan bli bedre, og dette er noe vi ønsker å fokusere på i den kommende perioden.

Hva er det viktigste dere vil jobbe for hvis dere blir valgt?

Nå som et nytt rektorat og et nytt styre tiltrer vil utforming av ny strategi for UiB stå sentralt og her er det viktig å få inn så mange gjennomslag som mulig! År etter år sier studentene klart i fra om manglende arbeidsrelevans og liten mulighet til reell medvirkning. Vi vil jobbe for nye praksisordninger som f.eks. praksis om sommeren, i tillegg til å legge bedre til rette for studentdemokratiet.

Les mer om Sandra og Kristoffers valgprogram.

I tillegg stiller Mia og Chris som enkeltkandidater. De har ikke svart på vår henvendelse, men du kan lese mer om valgprogrammene deres på: www.studvalg.no.

Powered by Labrador CMS