KORTNYTT

Styrkar samarbeid med Universtät Stuttgart

Universitetet i Bergen og Universität Stuttgart i Tyskland intensiverer samarbeidet sitt. Forskarar, leiarar og representantar møttest i november for å diskutere mål og framtidige samarbeidsprosjekt.

I 2019 signerte Universität Stuttgart og UiB ein MoU for å utvikle det gode tysk-norske samarbeidet mellom desse institusjonane. I samband med signeringa av MoU-en vart det avtalt eit "kick-off" møte for å styrke samarbeidet og utvide det til nye områder. Kickoff-arrangementet, som opprinneleg var planlagt gjennomført i april 2020, vart opna av professorane Wolfram Ressel, rektor ved Universität Stuttgart og Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) 21.november i år.

På møtet deltok 70 representantar frå dei to universiteta, som alle fekk nærare innsyn i tema som porøse media, vind-energi, visualisering- og simuleringsteknologi, digital humaniora, bioinformatikk samt spørsmål knytt til infrastruktur rundt IT og forskingsdata, skriv Universität Stuttgart på sine nettsider (tyskspråklege).

– Me ser på Universität Stuttgart som ein sterk partner, med ein strategisk profil som passar vår. Gjennom forskingssamarbeid vil me oppnå internasjonale resultat med høg kvalitet, seier Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger på UiB.

Les meir her.

Powered by Labrador CMS