NYHET

Forskningsrådets delegater til EOSC GA Odd Ivar Eriksen og Nenitha Charlotte Dagslott og Erik Sandquist som deltok som gjest for UiB.
Forskningsrådets delegater til EOSC GA Odd Ivar Eriksen og Nenitha Charlotte Dagslott og Erik Sandquist som deltok som gjest for UiB.

UiB har søkt om medlemskap i European Open Science Cloud

EOSC skal gi europeiske forskere tilgang til et stort nettverk av FAIR data og relevante tjenester på tvers av vitenskapelige disipliner og landegrenser.

Publisert Sist oppdatert

European Open Science Cloud (EOSC) er et miljø for oppbevaring og behandling av forskningsdata for å støtte forskning i Europa. Initiativet som har betydelig støtte fra EU-kommisjonen skal utvikle et inkluderende økosystem for infrastrukturer og tjenester for å lagre, dele, behandle og gjenbruke digitale produkter fra forskning som publikasjoner, data og programvare.

EOSC er et åpent tverrfaglig miljø for publisering, men også for å finne og gjenbruke data, verktøy og tjenester for forskning, innovasjon og pedagogiske formål.

- Åpenhet, samarbeid og deling av kunnskap er grunnleggende for Universitetet i Bergen. Dette ble slått fast og vedtatt av Universitetsstyret høsten 2020 gjennom politikk for åpen vitenskap. Medlemskap i European Open Science Cloud understreker at UiB vil fortsette å være en tydelig pådriver for åpen deling av kunnskap i Det europeiske forskningsområdet (ERA), sier viserektor Gottfried Greve.

Det Norske Kunnskapsdepartmenet omtaler EOSC som en ny satsing på det Europeiske forskningsområdet “European Research Area” (ERA).

UiB-medlemskap

Universitetet i Bergen har nylig søkt om medlemskap i EOSC og avventer en formell prosess som til høstens generalforsamling forventes å lede til fullt medlemskap. På bakgrunn av dette fikk UiB status som gjest på vårens generalforsamling i Brussel. Andre norske medlemmer er per dags dato Forskningsrådet, CESSDA, UNIT og UiO. Sistnevnte ble tatt opp som fullverdig medlem under generalforsamlingen i nå i mai.

I hovedsak er det tre typer organisasjoner som er medlemmer i EOSC:

  • Såkalte mandated organisations fra hvert medlemsland der nasjonale myndigheter har valgt å slutte seg til EOSC. I Norge er det Forskningsrådet som har fått denne oppgaven.
  • Europeiske ESFRI Forskningsinfrastrukturer (ERICs)
  • Europeiske paraplyorganisasjoner på sektornivå og forskningsutførende organisasjoner som universiteter og forskningsinstitutter.

Samlet er det i dag rundt 200 medlemmer der om lag 2/3 er fullverdige medlemmer og 1/3 har observatørstatus.

Forskningsrådet støtter UiB-medlemsskap

Forskningsrådet prioriterer å øke innsatsen for å utvikle norsk deltakelse i European Open Science Cloud (EOSC) og norsk innflytelse i utviklingen av EOSC. Dette som oppfølging av evalueringen av deres forskningsinfrastrukturprogram. Forskningsrådet støtter derfor UiBs medlemskap og har videre uttrykt ambisjoner om å etablere et nasjonalt interesseforum for EOSC.

UiBs medlemskap er en fortsettelse og formalisering av den aktiviteten fagmiljøene på universitetet har vært en del av over lang tid. UiBs fagmiljøer er aktive deltakere i Europeiske forskningsinfrastrukturer (ESFRI) og har deltatt aktivt i Horisont 2020 prosjekter som har støttet opp under utvikling av EOSC.

På bakgrunn av dette var UiB invitert som gjest på generalforsamlingen nå i mai, der Erik Sandquist fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen deltok på vegne av UiBs oppnevnte representant, viserektor Gottfried Greve.

Generalforsamlingen 24. og 25. mai samlet mer enn 200 representanter fra europeiske organisasjoner som deler visjonen om å «gi europeiske forskere tilgang til et stort nettverk av FAIR data og relevante tjenester, på tvers av vitenskapelige disipliner og landegrenser»

Nasjonalt interesseforum

Forskningsrådet tar initiativ til å etablere et interesseforum for å ivareta nasjonale standpunkt inn i EOSC. Det skal ha som mål å harmonisere utvikling, nasjonale initiativ og for å informere om og diskutere nasjonale perspektiv om utviklingen av EOSC. Man må være medlem av EOSC for å delta i et slikt nasjonalt interesseforum noe UiB oppnår gjennom søknad og nytt medlemskap i organisasjonen.

Forskningsrådet vil avholde et informasjons- og utvekslingsseminar fredag 3. juni om nasjonale og europeiske perspektiver på EOSC og medlemskap i EOSC.

Erik Sandquist i Forsknings- og innovasjonsavdelingen er kontaktperson for EOSC på UiB.

Powered by Labrador CMS