KORTNYTT

UiB etablerer EU-nettverk for havnæringene

Universitetet i Bergen starter opp EU-nettverket Ocean of Opportunities.

Nettverket skal mobilisere til flere EU-søknader innen forskning og innovasjon i havnæringene (petroleumsnæringen, marin fornybar energi og maritim sektor) gjennom Horisont Europa-programmet.

Nettverket skal ha et geografisk tyngdepunkt på Vestlandet. Klyngene NCE Maritime CleanTech, GCE Ocean Technology og Norwegian Offshore Wind Cluster vil gi en sterk forankring mot næringslivsaktører.

Målet er å koble verdikjedene innen havnæringene med aktører fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

– Viktige norske næringer som petroleumsindustrien og maritim næring står ovenfor en omfattende omstilling. Forskningsbasert innovasjon vil spille en viktig rolle i den omstillingen som nå er i gang, sier energidirektør Kristin Frøysa, som står bak etableringen sammen med prosjektleder Cecilie Evjen.

Forskningsrådet har tildelt finansiering til nettverket for tre år fra august 2021. Mer informasjon kommer i august.