KORTNYTT

UH-nett Vest: Ny samarbeidsavtale og tildeling av såkornmidler

UH-NETT VEST

Et samarbeid mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda. NLA Høgskolen og VID vitenskaplig høgskole er assosierte medlemmer.

Om UH-nett Vest

UiB har inngått ny samarbeidsavtale med Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet (UH-nett Vest). Den nye avtalen spisser nettverket i en regional retning.

Delte ut 3 millioner i såkornmidler

Hvert år deler styret i UH-nett Vest ut såkornmidler til prosjekter ved medlemsinstitutjonene. Les mer om høstens tildeling og se hvem som fikk midler på UH-nettVest.no.