KORTNYTT

Tre UiB-miljøer søker SFU-status

Publisert

SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING

Nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av KD.

Det er i dag 12 sentre med SFU-status, to ved UiB.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling, fornying og nyskaping. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

Utlysning og tildeling hvert tredje år, til 3 - 4 sentre hver gang.

Finansiering per senter er inntil 80 mill kr over 10 år (5+5).

Ordningen ble opprettet i 2010 og forvaltes av HK-dir (tidl. Diku). Les mer hos HK-dir

Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.

De tre fagmiljøene søkte HK-dir om SFU-status 20. april. De konkurrerer mot 25 andre kandidater om å bli blant fire nye sentre som får finansiering på inntil 80 millioner hver de neste 5-10 årene.

Skal gi kvalitetsbygging, fornying og utvikling

– Jeg er imponert over både ambisjonene og det pågående arbeidet med studiekvalitet hos fagmiljøene. En SFU-tildeling gir et verdifullt handlingsrom for utvikling av kvalitet i utdanning og utdanningsfaglig kompetanse over tid, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.

– Det er viktig å huske på at dette ikke er finansiering av utdanningstilbud, men av kvalitetsbygging, fornying og utvikling i over en periode, som vi forventer skal gi varige resultater og kompetanseheving for hele UiB, sier Heggernes.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS