NYHET

VINNERGRUPPA BLUE FLEX: Fra v. Eli Tjerandsen, Roy Gunnar Blommedal, Tone Stokka og Anja Strømme. Gruppemedlemmet Astrid Sømhovd deltok digitalt.
VINNERGRUPPA BLUE FLEX: Fra v. Eli Tjerandsen, Roy Gunnar Blommedal, Tone Stokka og Anja Strømme. Gruppemedlemmet Astrid Sømhovd deltok digitalt.

Vant med idé om valgomat for studenter

Da tredje kull av Tjenesteinnovasjonsprogrammet presenterte sine løsninger for juryen, var det gruppa BlueFlex som vant med en idé om valgomat for studenter.

Publisert Sist oppdatert

– Det var mange gode forslag som ble presentert, så derfor var det ekstra gøy at juryen hadde troen på løsningen vår, sier Roy Gunnar Blommedal, som er programutvikler på UiB Videre. Han er en av de fem deltakerne i gruppen BlueFlex.

Valgomaten tar utgangspunkt i studentenes interesser og bakgrunn, og knytter sammen eksisterende portaler i et brukervennlig grensesnitt. Den skal hjelpe studentene å navigere i jungelen av 900 ulike studieemner på UiB.

Kathrine Brosvik Thorsen delte ut gullmedaljer til vinnerene.
Kathrine Brosvik Thorsen delte ut gullmedaljer til vinnerene.

– Å gjøre store strukturelle endringer på UiB tar tid. At vi vant har kanskje noe med å gjøre at vi har prøvd å løse oppgaven med det vi har for hånden allerede, tror Blommedal.

Tjenesteinnovasjonsprogrammet

  • Tjenesteinnovasjonsprogrammet er en del av UiB Tjenesteutvikling
  • Det er et utviklingsprogram for administrativt ansatte på UiB
  • Programmet består av tre samlinger over en periode på fire måneder, totalt seks hele dager
  • Deltakerne blir nominerte av sine ledere
  • Gruppene settes sammen av ansatte fra ulike avdelinger
  • Deltakerne lærer blant annet nye verktøy og metoder som kan brukes til å utvikle administrative tjenester
  • UiB Tjenesteutvikling skal sikre fornyelse og utvikling av de administrative tjenestene for å støtte UiBs primæroppgaver

Tjenesteinnovasjonsprogrammet er et utviklingsprogram for administrativt ansatte på UiB, og en del av UiB Tjenesteutvikling. Her lærer deltakerne nye verktøy og metoder for å utvikle administrative tjenester.

Kan gjøre valget enklere for studentene

Gruppene fikk velge mellom to problemstillinger som de fikk 6-8 uker på å løse. I tillegg møttes de på tre samlinger hvor de blant annet lærte om innovasjonsmetodikk som brukertesting og idégenerering.

Vinnergruppen valgte problemstillingen «Hvordan kan vi legge til rette for å gjøre det enklere for studentene å velge emner fra andre studieprogram og/eller andre fakulteter i bachelorgraden?"

– Da vi jobbet oss inn i oppgaven, så vi at hvis du klarer å koble systemer sammen, kan du gjøre livet enklere for studentene når de skal ta valget sitt, sier seniorkonsulent Tone StokkaInstitutt for biovitenskap.

Gruppa UiB Beyond presenterer sin idé til juryen om en tilbakemeldingsplattform for søknadsskriving til EU.
Gruppa UiB Beyond presenterer sin idé til juryen om en tilbakemeldingsplattform for søknadsskriving til EU.

Valgomaten har også vært grundig brukertestet hos både studenter, studieveiledere, vitenskapelig og administrativt ansatte.

– Vi har lært om mange forskjellige metoder og verktøy vi kan bruke for å undersøke problemstillinger. Det jeg særlig sitter igjen med er at du må snakke med folk for å finne ut hva som er kjernen i problemet de har, sier Eli Tjerandsen, rådgiver på Det juridiske fakultet.

Løsningene har stor merverdi for UiB

TO PROBLEMSTILLINGER

Deltakerne kunne velge mellom to problemstillinger:

  • Hvordan kan vi legge til rette for å gjøre det enklere for studentene å velge emner fra andre studieprogram og/eller andre fakulteter i bachelorgraden?

eller:

  • Hvordan kan vi bidra til å mobilisere forskere til å søke eksternfinansiering fra Forskningsrådet og EUs programmer?
Juryen besto av nestleder i Studentparlamentet Elida Linnea Slettum, avdelingsdirektør Benedicte Løseth, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, leder i VIS Innovasjon Stine Fiksdal og avdelingsdirektør Christen Soleim.
Juryen besto av nestleder i Studentparlamentet Elida Linnea Slettum, avdelingsdirektør Benedicte Løseth, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, leder i VIS Innovasjon Stine Fiksdal og avdelingsdirektør Christen Soleim.

Løsningsforslagene ble bedømt av en jury av ledelsen på UiB. Juryleder og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden fortalte at de var utrolig imponerte over hva gruppene har fått til, både under pandemi og ved siden av full jobb.

Gruppa studenter uten grenser vil lage emnepakker som studiekonsulentene kan dele ut til studentene.
Gruppa studenter uten grenser vil lage emnepakker som studiekonsulentene kan dele ut til studentene.

– Det vi sitter igjen med etter å ha vurdert de ulike casene at de har stor merverdi for UiB. Det ligger elementer i alle løsningsforslagene som vi kan jobbe videre med, sa Tungodden da han annonserte vinneren.

– Vinnerforslaget er samtidig det vi føler er mest bearbeidet, og som vi ser umiddelbart gir merverdi til andre områder enn det det var tenkt opprinnelig. Det er i tillegg brukertestet veldig grundig.

Bruker metodene videre i arbeidet

Prosjektkoordinatorene Kathrine Brosvik Thorsen og Ingve Bergheim ved HR-avdelingen er veldig fornøyde med hvor engasjerte det siste kullet har vært, og innsatsen de har lagt inn.

Koordinatorene Kathrine Brosvik Thorsen og Ingve Bergheim håper at deltakerne vil ta med seg det de har lært inn i arbeidshverdagen på UiB.
Koordinatorene Kathrine Brosvik Thorsen og Ingve Bergheim håper at deltakerne vil ta med seg det de har lært inn i arbeidshverdagen på UiB.

– Vi håper at deltakerne ser overføringsverdien av det de har presentert, til det daglige arbeidet sitt. Det er for eksempel brukertesting og problemløsning, og være mer nysgjerrig og modigere på å teste ut nye løsninger, sier Bergheim.

Team SIKTA foreslo en forskerportal med et støtteapparat for den som skal søke eksternfinansiering.
Team SIKTA foreslo en forskerportal med et støtteapparat for den som skal søke eksternfinansiering.

Brostad forteller at de hører fra tidligere deltakere at de aktivt bruker det de har lært videre i arbeidsoppgavene sine.

– Hvis de bare skulle ta med seg brukerperspektivet videre i arbeidshverdagen, så er det likevel flott. Du trenger ikke vente på et stort prosjektarbeid eller en hel Design Thinking-prosess for å ha nytte av metodikken, sier hun.

Powered by Labrador CMS