KORTNYTT

Styrker flere forskningsinfrastrukturer der UiB deltar

10. desember ble det offentliggjort hvilke infrastrukturer som fikk tildeling fra Forskningsrådet i årets tildeling.

Forskningsrådets satsing på infrastruktur er den viktigste nasjonale finansieringsordningen for fornyelse og videreutvikling av forskningsinfrastruktur for UiB.

UiB er koordinator for ELIXIR Norge som er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk, og en norsk node i det europeiske ELIXIR-nettverket.

Den er en av 22 forskningsinfrastrukturer som har fått midler fra Forskningsrådet.

Styrker flere infrastrukturer der UiB deltar

Universitetet i Bergen deltar som partner i mange av infrastrukturene som fikk tildeling fra Forskningsrådet 10. desember:

  • Biobank Norway 4 – a National Biobank Research Infrastructure
  • Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates II
  • Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network Phase II
  • NAIC - Norwegian AI Cloud
  • Norwegian Nuclear Magnetic Resonance Platform 2
  • Troll Observing Network
  • E-INFRA 2020 – A National e-infrastructure for Science

Les mer om tildelingen på UiB.no.

Se alle Forskningsrådets tildelinger til Nasjonale infrastrukturer 10. desember.

Powered by Labrador CMS