KORTNYTT

Studentundersøkelse om psykisk helse og livskvalitet

I januar fikk rundt 15.000 norske studenter ved UiB invitasjon til å delta i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk senter for forskningsdata (NSD) og UiB.

Undersøkelsen om psykisk helse og livskvalitet fortsetter og utvides i kjølvannet av koronapandemien, og i tillegg til allerede deltakende studenter i undersøkelsen, blir også høstens nye studenter invitert til å delta.

Les mer om undersøkelsen her.