KORTNYTT

Student? Søk sommerjobb på Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen ved UiB lyser ut fire stillinger som sommervikarer knyttet til drift. Arbeidsoppgavene vil være forefallende vedlikeholdsoppdrag på UiBs eiendommer. Stillingene vil gjelde etter avtale for ukene 25-32, og kan passe for studenter.

Søknadsfristen er 10. mai.

Her kan søke og lese mer om utlysningene ved Eiendomsavdelingen.