Maria Jacobsen (t.v.) og Ada Gaarder var konferansierer ved årets konferanse.
Maria Jacobsen (t.v.) og Ada Gaarder var konferansierer ved årets konferanse.

Støtte fra klimafondet avgjørende for «Vi må snakke om i morgen»

Støtten fra UiBs klimafond var avgjørende for at den fjerde utgaven av konferansen «Vi må snakke om i morgen» ble gjennomført i et år med stor prisstigning og økonomiske utfordringer.

Publisert

Vi må snakke om i morgen ble arrangert for første gang i 2018. Årets tema for konferansen, som ble arrangert i Grieghallen 22. september, var «Net Zero – et samfunn uten fossil energi». Med innledere fra akademia, næringsliv og forskjellige forskningsfelt tok konferansen et tverrfaglig blikk på klimakrisen og mulige løsninger.

Fikk nesten 100 000,- fra Klimafondet

Vi må snakke om i morgen har fått støtte fra Klimafondet tidligere, og i år skulle støtten på 97 000-, sørge for at arrangementet ble tilgjengeliggjort for flere enn bare de fysiske deltakerne gjennom en online stream. Dessverre ble kostnaden ved arrangementet så store at streaming måtte droppes, men konferansen fikk likevel lov til å omdisponere midlene til lokaler, forteller regionleder for Om i morgen, Ada Gaarder.

regionleder for Om i morgen, Ada Gaarder.
Regionleder for Om i morgen, Ada Gaarder.

Hun sier at i et vanskelig økonomisk år var støtten fra klimafondet avgjørende for at konferansen i det hele tatt ble gjennomført

– Vi må snakke om i morgen er en av Norges største klima- og energikonferanser som består av ett helt år med planlegging. Det ligger store ressurser bak gjennomføringen av et slikt prosjekt. Midlene fra klimafondet har vært helt essensielle for at vi kunne holde årets konferanse, med både økte priser og renter. Med støtten kunne vi sørge for at konferansen ville være gratis, non-profit, ikke-partipolitisk og åpent for alle, i tråd med verdiene til Om i Morgen.

UiB er en viktig samarbeidspartner

Om i morgen startet som et samarbeid mellom Geofysisk fagutvalg ved UiB (GFFU) og Tekna i 2017. Samarbeidet kulminerte i den første Vi må snakke om i morgen konferansen i 2018. Siden da har organisasjonen opprettholdt et nært samarbeid med Universitetet i Bergen.

– Vi er veldig fornøyde både med samarbeidet vi har hatt med UiBs klimafond, institutter, studenter og ansatte. UiB er en helt avgjørende samarbeidspartner for Om i Morgen da arbeidet vårt skal være forankret i forskningen. Vi er veldig stolte av å få samarbeide med forskere som er verdensledende på sitt felt innenfor klima og energi, og ønsker å se på mulighetene for et tettere samarbeid på tvers av fagfelt. Vi tilby også flere praksisplasser for studenter ved UiB som vi har hatt stor suksess med, og som er arbeidskraft vi er helt avhengig av. Om i morgen håper derfor vi kan fortsette det fine samarbeidet i fremtiden, for fremtiden, sier Gaarder

Når det gjelder klimafondet er regionlederen svært fornøyd med støtten og søkeprosessen, og lover å sende inn flere søknader til nye konferanser og prosjekter.

– Vi vil absolutt søke ved en senere anledning. Selve søknadsprosessen var enkel å følge, og vi fikk god oppfølging av søknaden i etterkant.

Søknadsfrist til Klimafondet 15. oktober

Både studenter og ansatte ved UiB kan nå søke Klimafondet om midler til gode klimatiltak som enten direkte reduserer UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søknadsfrist for høstsemesteret 2023 er 15. oktober.

Klimafondet
Klimafondet
Powered by Labrador CMS