KORTNYTT

Status NG5 - dette har skjedd i sommer

Publisert

I løpet av sommeren har det skjedd mye i Nygårdsgaten 5. Gjenoppbygging i øksehugget fortsetter, og det er nå etablert nye heiser, trapper og dekker opp til plan 9. I tillegg er nytt tak på høyblokken er i ferd med å komme på!

I bygg A pågår det fremdeles innredning og maling.

I bygg B vil det være tett hus om noen uker og da starter innredningsarbeidet der.

I bygg C pågår det nå oppdeling, og man jobber med innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer unntatt i plan 1.

Gårdsrom 1 er ferdig revet og montasje av nye fasader er ferdig. I gårdsrom 2 jobber vi med glasstak over kantinen.

Kartlegging av møbler for ombruk er ferdig og anbudet på møbler sendes ut i løpet av august. Det samme gjelder for oversikt over IT og AV-utsyr som er utarbeidet og legges til grunn for anbud som også vil bli sendt ut i august.

Løsning for ny trafo og strømforsyning er avklart og nytt trafobygg er etablert.

Detaljering av takterrasse og overflater mot Nygårdsgaten og i gårdsrommene er avklart.

Tilbud på drift av kafe/kantine foreligger og det er Sammen som ble tildelt kontrakten.

Fremdriften i prosjektet følger fortsatt oppsatt plan.

Bilder fra prosjektet finner du her.

Powered by Labrador CMS