KORTNYTT

Status for renovering av Nygårdsgaten 5

Publisert

Fremdriften i prosjektet følger fortsatt oppsatt plan, og siden sist har nye heiser, trapper og dekker opp til plan 6 i bygget kommet på plass. Gjenoppbyggingen av øksehugget fortsetter også.

Videre jobbes det nå med innredning og malearbeid i bygg A. Dette arbeidet er kommet så langt at man er klare til å montere himlingene.

I bygg C er gulvene avrettet ned til plan 2 og man jobber med oppdeling og innredning samtidig som de tekniske installasjonene er i ferd med å komme på plass.

Gårdsrom 1 er snart ferdig revet og man har startet arbeidet med å montere nye fasader. I gårdsrom 2 ble fasadene ferdig montert i løpet av april.

Kartleggingen av møbler for gjenbruk er ferdig og nå jobbes det med plassering av disse i forskjellige etasjer og arealer.

Løsning for ny trafo og strømforsyning til bygget er avklart og under behandling, og detaljering av takterrasse og overflatene mot Nygårdsgaten og i gårdsrommet er under arbeid.

Tilbud på drift av kantinen i NG5 vil foreligge i løpet av starten av mai.

Bilder fra NG5 prosjektet | UiB Tjenesteutvikling | UiB

Powered by Labrador CMS