KORTNYTT

Status for NG5 i november

Publisert

I november har innredningsarbeidet i Bygg B (høyblokken) kommet ned til 4. etasje, og de første terrassoflisene er lagt i de øverste etasjene.

I øksehugget (plan 1 – 3) er ny hovedtrapp nå på plass, og i bygg A pågår det teknisk utprøving og ferdigstillelse av plan 3 og 2.

I bygg C jobber man også med oppdeling og innredning, sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer med unntak av i plan 1.

I storsalen er kunstelementer fra det gamle trapperommet kommet på plass, gulvet er støpt, og arbeider med himling og vegger er godt i gang.

I plan 1 er hovedgrøfter ferdig, og arbeidet med det nedgravde boss-sug anlegget er godt i gang, dette til tross for en del overraskelser i grunnen.

Taket er nå ferdig tekket, og det er klart for montering av solceller og bygging av takterrasse. Vi har startet å male fasadene, og tårnkranen i Nygårdsgaten er også blitt demontert i løpet av november.

Anbud nr. 1 på møbler har kommet inn og er tildelt. Anbud nr. 2 er nå sendt ut.

Leveranse av AV-utstyr er tildelt.

Alt i alt er prosjektet fortsatt i rute, på tross av noen utfordringer med grunnen av bygget.

Les mer og se bilder på byggesidene til NG5.

Powered by Labrador CMS