NYHET

Slik påvirker statsbudsjettet deg

I forslaget til statsbudsjett er det både satsinger og kutt. Vi har lest budsjettforslaget for deg - her er en oversikt over hvordan budsjettet påvirker studenter og ansatte ved UiB.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la onsdag frem forslag til statsbudsjett for 2020. I listen nedenfor har vi samlet noen av de viktigste punktene som angår universitets- og høgskolesektoren.

Les også: Etterlyser sterkere satsing på forskning i UH-sektoren

 • Regjeringen viderefører utdanningsløftet fra 2020 med de 4000 ekstra studieplassene.
 • I regjeringens satsing på språk er arbeidet med terminologi styrket med 4 mill. kroner. 2 mill. kroner er rammeoverført til utvikling og drift av Termportalen i regi av Universitetet i Bergen.
 • UiB får støttet til seks prosjekter, og om lag 30 millioner kroner, gjennom Dikus program for studentaktiv læring, og skal gå til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.
 • Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fortsetter. Også i år blir de statlige universitetene og høgskolene pålagt kutt på 0,5 prosent i administrasjon.
 • Digital teknologi for undervisning får 7,5 millioner kroner.
 • Arbeidsrelevans og digitalisering får 30 millioner kroner.
 • Utforskprogrammet får 10 millioner kroner.
 • 194,6 millioner kroner går til innovasjonsprosjekter i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. 20 millioner av disse kronene skal gå til kommersialisering av forskning. 50 millioner kroner går til forskning- og innovasjon på grønn omstilling. Teknisk-industrielle institutter får en basisbevilgning på 50 millioner kroner. 0,6 millioner kroner til nærings-ph.d.-er.
 • Teknologiløftet i 2021: 50 millioner kroner til forskning og utvikling på økt verdiskaping og reduksjon av klimagassutslipp. Grunnleggende teknologiforskning på IKT får 62,5 millioner kroner. 6,5 millioner kroner til konsekvensjustering av studieplasser i teknologi og grønt skifte.
 • Studentsamskipnadene får en økning i støtten på 20 millioner kroner til 104,8 millioner kroner.
 • Studiestøtten blir prisjustert med 2,3 prosent i studieåret 2021/2022. Studiestøtten øker til 126.360 kroner.
 • Regjeringen foreslår en reduksjon i tildelingen til studentboliger. I forslag ligger det inne en tildeling av 1650 nye studentboliger.
 • 89 millioner kroner bevilges til det femte året i lærerutdanningen, som konsekvensjusteres med halvårseffekt fra høsten 2021.
 • Reduserer reisestipendet for utenlandsstudenter fra 35 prosent til 17 prosent
 • 89 millioner kroner bevilges til det femte året i lærerutdanningen, som konsekvensjusteres med halvårseffekt fra høsten 2021.
 • Gaveforsterkningsordningen avvikles. Tildelingen har tidligere vært på 30 millioner kroner.

Kilder: Regjeringen/NTB/Khrono