NYHET

Hvordan bruker vi språket ved UiB?

Språkpolitisk utvalg ved UiB er i gang med sitt arbeid – les om hva de trenger fra deg og hva du kan forvente av utvalget.

Publisert Sist oppdatert

SPRÅKPOLITISK PÅ UIB

Universitetsstyret vedtok ny språkpolitikk høsten 2019 og opprettet Språkpolitiskutvalg høsten 2020.

Utvalgets mandat er vedtatt av styret.

– Vi har flere spennende planer for nyåret, sier leder i språkpolitisk utvalg professor Endre Brunstad.

Språkseminar til våren

Med seg på laget har han fått et bredt sammensatt utvalg som har flere spennende planer for 2021. De planlegger alt fra språkseminar til kartlegging av hvordan det jobbes med språksyn og språkpraksis ved universitetet.

– UiB skal ha en parallellspråklig praksis der norsk er hovedspråket og engelsk det primære fremmedspråket. Vi er interessert i å finne ut hvordan norsk og engelsk skal brukes om hverandre, sier Brunstad før han fortsetter:

– Vi vil bidra til arbeidet for å sikre god parallellspråklighet – da er det viktig å se på de mulighetene som ligger i organisasjonen.

Vil kartlegge språkbruk

Det er en stor jobb å kartlegge hvordan 4000 ansatte og 20 000 studenter benytter språk i hverdagen. Arbeidet er derfor delt opp.

– I første omgang skal vi se på språkpraksis og forståelsen av den i undervisning og administrasjon. Forskningsspråket vil vi komme tilbake til etter hvert, sier Brunstad.

Når status er kartlagt skal arbeidet brukes til å utvikle språklig praksis og språkpolitikken ved universitet. Hvilke behov har organisasjonen, hva kan UiB gjøre for å gjennomføre sin egen språkpolitikk?

– Dette er noen av tingene vi ønsker å finne svar på og gjøre noe med. En løsning kan være språkkurs, bevisstgjøring, informasjonsspredning eller tydeligere retningslinjer og rutiner. For eksempel: Hva betyr det i praksis at UiB er parallellspråklig, og hvordan kan vi konkret sikre at UiB blir det? forklarer Brunstad.

Spennende oppgave

Mandatet er tydelig, oppgaven stor og Brunstad ser frem til å ta fatt på arbeidet sammen med resten av utvalget. Brunstad understreker at det er viktig at de rådene og tiltakene som de foreslår må være forankret i de oppgaver og behov som er på UiB.

– Språkpolitisk utvalg er jo et rådgivende organ. De rådene vi kommer med skal ha basis i vårt mandat og det vi vet om organisasjonen. Vi er en bredt sammensatt gruppe så vi kommer til få gode diskusjoner for å sikre at vi kommer med gode gjennomførbare råd som vil gagne universitet, sier Brunstad.

For en professor i nordisk språk er det ikke overraskende med et stort engasjement for de spørsmålene som skal drøftes.

– Det er mye som skjer med språkpolitikken for tiden, med ny språklov og mer oppmerksomhet på feltet, så det er veldig spennende å ta fatt på disse oppgavene, avslutter Brunstad.

DETTE ER SPRÅKPOLITISK UTVALG

I tillegg til Endre Brunstad består utvalget av:

Ingrid Marie Myklebust, stipendiat, Det juridiske fakultet

Ann-Kristin H. Gujord, førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ashley Booth, professor, Institutt for design

Rune Johan Krumsvik, professor, Institutt for pedagogikk

Maren Bjotveit, studiekonsulent, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Jógvan Helge Gardar, student, Det juridiske fakultet