KORTNYTT

Søk støtte fra klimafondet innen 10. oktober

Publisert

Har du et klima- og miljøprosjekt som trenger finansiering? Da kan du søke klimafondet ved UiB innen fristen 10. oktober.

Klimafondets formål er å finansiere tiltak som bidrar i arbeidet for et mer miljø- og klimavennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Støtte gis til ulike tiltak og prosjekter innenfor følgende kategorier:

1. Miljøvennlig transport og arrangementer

2. Tiltak for sirkulær økonomi

3. Nyskapende og innovative ideer

Søker må være registrert student eller ansatt ved UiB og tilhørighet til fakultet/avdeling skal oppgis i søknaden. Søknad sender du på epost: [email protected]

Les mer om klimafondet her: https://www.uib.no/klimafond

Powered by Labrador CMS