KORTNYTT

Søk på utviklingsprogram for administrativt ansatte

Administrativt ansatte fikk i 2019 og 2020 opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Nå søkes det etter nye deltakere til det neste kullet for våren 2021.

Ansatte som gjennomfører programmet, får opplæring i Design Thinking-metodikk gjennom arbeid med reelle problemstillinger fra UiB. For å komme frem til gode løsninger, vil programmet ha fokus på brukerinvolvering og testing.

Neste kull har oppstart 24. februar, og søknadsfristen er 10. februar.

Les om Tjenesteinnovasjonsprogrammet og søk om å få delta.