KORTNYTT

Søk om Young CAS Fellowship

Er du en ung forsker som ønsker en unik mulighet til forskningsutvikling og nettverksbygging?

Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader om å bli Young CAS Fellow i perioden januar 2022 - desember 2023. Søknadsfristen er 9. desember.

Young CAS Fellow-ordningen er et tilbud til forskere under 40 år som ønsker ekstra midler og støtte til sitt forskningsprosjekt for å gjennomføre workshops og et forskningsopphold. CAS stiller med midler, lokaler og administrativ støtte til gjennomføringen.

Les hele utlysningen på CAS sine nettsider.

Read the call for applicants in english