KORTNYTT

Søk om sommerferie innen 1. mai

Ansatte ved UiB må registrere søknad om hovedferie innen 1. mai. Du sender inn søknaden din i selvbetjeningsportalen (DFØ).

Alle ansatte skal avvikle tre ukers sommerferie i perioden fra 1. juni – 30. september, og ferien må være registrert i DFØ.

Les mer om avvikling av ferie på UiB.