KORTNYTT

Søk om Erasmus+ ansattmobilitet våren 2022

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

UiB har fått midler til 18 ansattmobiliteter som nå lyses ut for vårsemesteret 2022.

Søknadsfristen er 20. januar - dersom det er mange søkere vil de som ikke har vært på Erasmus ansattutveksling tidligere bli prioritert.

Gjennomsnittlig tildeling er 800€ - noe som tilsvarer en ukes mobilitetsopphold.

Søknad sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 21/19817.

Powered by Labrador CMS