KORTNYTT

Vil du bidra på SANORD-konferansen?

Høsten 2021 arrangeres den årlige SANORD-konferansen, og UiB er sammen med HVL vertskap for konferansen som samler utdanningsinstitusjoner fra de nordiske landene og land fra det sydlige Afrika.

Vitenskapelige ansatte ved UiB som er interessert i å organisere en sesjon, kan sende inn sine bidrag innen fristen 1. mai. Les mer på konferansens nettsider.