NYHET

Tall fra Samordna Opptak viser søkerrekord til nye UiB-studier.
Tall fra Samordna Opptak viser søkerrekord til nye UiB-studier.

IKT, kunstig intelligens og sivilingeniørstudier trekker rekordmange studenter til UiB

Tall fra Samordna opptak viser at UiB øker antallet søkere med over fem prosent. Særlig populære er IKT- og teknologifagene.

Publisert

STUDIEVALG: ANTALL FØRSTEVALGSSØKERE

Rettsvitenskap: 1973

Psykologi, profesjonsstudium: 897

Medisin: 849

Psykologi, årsstudium: 447

Arbeids- og organisasjonspsykologi: 332

Generell psykologi: 271

Samfunnsøkonomi, bachelor : 245

Informasjonsteknologi og økonomi: 234

Journalistikk: 232

Informasjonsvitenskap, bachelor: 216

STUDIEPROGRAM: FØRSTEVALGSSØKERE PER STUDIEPLASS

Informasjonsteknologi og økonomi: 9,36

Tv-produksjon : 9,14

Psykologi, profesjonsstudium: 8,97

Journalistikk: 8,59

Lektor, 8.-13. trinn, sosiologi: 6,88

Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstudium: 5,8

Arbeids- og organisasjonspsykologi: 5,53

Kjønn, seksualitet og mangfold: 5,27

Medisinsk teknologi: 5,23

Pedagogikk, årsstudium: 5,1

12 268 studenter har UiB som førstevalg. Dette gir en økning på 5,3 prosent sammenlignet med i fjor. De nye tallene fra Samordna opptak viser at drøyt 154 000 har søkt høyere utdanning i år. Det er to prosent flere enn i fjor. UiB øker med tre prosentpoeng mer enn sektoren for øvrig.

– Det er svært gledelig at nye studenter ser mulighetene som finnes i den brede porteføljen av ulike studier som UiB tilbyr, sier rektor Margareth Hagen.

Teknologifag: 400 søkere til 55 studieplasser

UiB har over tid bygget opp et ledende fagmiljø innen informatikk, informasjonsvitenskap og digital kultur. Disse studiene opplever nå en sterk økning i antall søkere.

I år har universitetet utvidet studietilbudet med et bachelorprogram i kunstig intelligens og sivilingeniørstudium i informasjonsteknologi og økonomi. De nye utdanningene har til sammen nesten 400 søkere til 55 studieplasser.

– Vi har over tid lagt vekt på å utvikle tverrfaglige studier som kan styrke arbeidet med digitaliseringen i samfunnet. Det siste året med koronapandemi har også vist oss hvor avhengige vi er av digitale verktøy og tjenester både som samfunn og enkeltpersoner, sier Oddrun Samdal – viserektor for utdanning ved UiB.

Flere vil bli leger og lærere

UiB har også opprettet et nytt program innenfor lektorutdanningen. Lektor i samfunnsfag starter høsten 2021 og har så langt fått 117 søkere til 17 plasser. Det nye programmet gjør at UiB nå kan tilby lektorutdanning innenfor nordisk, fremmedspråk, realfag, historie, religion og samfunnsfag.

Profesjonsutdanningene øker også i antall søkere. Medisinstudiet har nesten fem prosent flere søkere enn i fjor. Psykologi har også gode søkertall med opp mot nesten to prosent flere førstevalgsøkere enn året før.

Utdanner kandidater som kan løse nye samfunnsutfordringer

– Samfunnsutfordringene vi står overfor kan kun løses om vi jobber på tvers av ulike fag og sektorer. Den teknologiske utviklingen går raskt, og samfunnets utfordringsbilde er sammensatt. Vi trenger arbeidstakere med solid historisk, kulturell, samfunnsfaglig og etisk kompetanse som kan bidra med å forstå hvordan komplekse sammenhenger griper inn i hverandre, sier Margareth Hagen.

Hun understreker at UiB vil jobbe for å sikre god rekruttering til disse utdanningene.

– Det er disse kandidatene som gjør oss i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer, sier Margareth Hagen.