NYHET

Margareth Hagen, rektor ved UiB
Margareth Hagen, rektor ved UiB

UiB-rektor: - Dramatiske kutt for sektoren og UiB

- Budsjettet som ble lagt fram i dag er overraskende dårlig for forsknings- og utdanningssektoren og for UiB, sier Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Publisert

Tirsdag 12. oktober la regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for 2022. I budsjettforslaget har regjeringen valgt å kutte på flere områder, noe som vil ramme UiB hardt.

- De samlede kuttene utgjør 128 millioner kroner. Dette er dramatisk, sier Hagen.

Detaljstyring og tap av studieplasser

I forslaget til statsbudsjett kuttes 35 studieplasser på økonomi og juss. 25 studieplasser omdisponeres til masterutdanning i barnevern. I sum vil dette innebære et kutt på ti studieplasser ved UiB.

- Det er et stort behov for å bygge opp utdanningskapasiteten innen barnevern. UiB har et sterkt fagmiljø innen feltet. Forslaget pålegger UiB å omdisponere studieplasser fra økonomi og juss. Dette er en overraskende detaljstyring som svekker den faglige autonomien. Samtidig er det merkelig at denne omdisponeringen pålegges oss når regjeringen erkjenner et større behov for flere studieplasser innen juss, sier Hagen.

Hun oppfordrer den nye regjeringen til å revurdere forslaget til fordeling av studieplasser.

Viderefører ABE-kutt

Regjeringen viderefører for sjuende året på rad ABE-kuttet, som i 2022 vil utgjøre 0,5 prosent. Dette tilsvarer om lag 20 millioner kroner for UiB. Regjeringen innfører også et ekstraordinært rammekutt på 12 millioner kroner blant annet knyttet til forventet reiseaktivitet. Regjeringen kutter også bevilgningene til rehabilitering av bygg.

I forbindelse med omlegging av pensjonsordningen er det en overraskende effekt at UiB ser ut til å tape nærmere 90 millioner kroner, slik denne endringen er presentert i budsjettforslaget.

- Summen av kuttforslagene er dramatisk. Dersom dette ikke korrigeres, vil de grunnleggende rammevilkårene for forskning og utdanning svekkes, sier Hagen.

Svekket satsing på forskning

Hagen er også særlig bekymret for at budsjettet til Forskningsrådet vil bli redusert med 1,5 prosent i 2022, samt at fellesløftet kuttes.

- De samlede signalene viser en svekket satsing på forskning, og da særlig på den grunnleggende forskningen.

Hagen har klare forventninger til at den nye regjeringen vil reversere de varslede kuttene.

- I november vil den nye regjeringen legge frem sin tilleggsproposisjon. Vi har tillit til at de vil vise at de vil satse på høyere utdanning og forskning og rette opp i disse dramatiske kuttene for sektoren.

Powered by Labrador CMS