NYHET

Verdensdagen for psykisk helse markeres på UiB

I år er det 30 år siden verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag. Den 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse i mer enn 150 land. UiB er også med på å markere.

Publisert

I Norge er Verdensdagen for psykisk helse en nasjonal kampanje om psykisk folkehelse. Dette blir hvert år, mellom uke 39 og 42, markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner.

MARKERING AV VERDENSDAGEN PÅ UiB

30. september: stands rundt omkring på UiB.

4. oktober: webinar kl. 14.00 - 14.45: «Hva er psykisk helse? Hva er psykisk uhelse? Hverdagsvalgene som styrker oss» ved Per Einar Binder.

Påmelding finner du her.

5. oktober: webinar kl. 13.00 - 13.45: «Mental helse og kollegafelleskapet»

ved Tonje Fyhn.

Påmelding finner du her.

Les mer om verdensdagen for psykisk helse her.

Mental Helse koordinerer kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet og tema for årets markering er «Løft blikket – vi trenger hverandre». Dette handler om at etter to år med pandemi er det på tide at man løfter blikket og ser mennesker utenfor kohortene våre.

Hovedverneombud positiv til UiB-markering

Universitets hovedverneombud June Vibecke K. Indrevik er veldig glad for at UiB også i år markerer Verdensdagen for psykisk helse.

- Å markere Verdensdagen er også en del av UiB sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA). De siste to årene har vi gjennom pandemien sett hvor viktig det er å ha fokus på vår psykiske helse, og at vi alle har en psykisk helse, sier Indrevik og fokuserer på arbeidsplassen:

- Det er derfor flott at UiB markerer verdensdagen for psykisk helse gjennom stands og to webinarer om psykisk helse som tilbud til alle ansatte. Arbeidsmiljøloven synliggjør at arbeidsgivere skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.

Indrevik forteller også at hun synes årets tema «Løft blikket – vi trenger hverandre» setter søkelys på at vi skal være der for hverandre.

- I arbeidslivet dreier dette seg blant annet om å gi god kollegastøtte, og ta vare på kollegafelleskapet.

Kampanjen skal oppfordre til markeringer som skaper nye, meningsfulle møteplasser på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Men ønsket er også å gjøre de viktigste møteplassene mer inkluderende, tilgjengelig og meningsfullt for flere.

«Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.» - Verdensdagen for psykisk helse.

Markeres med stands og webinarer

Universitetet i Bergen sin markering av Verdensdagen for psykisk helse begynner allerede fredag 30. september. Denne dagen blir det totalt 16 stands rundt omkring på UiB, noen om morgenen og noen til lunsjtid.

Alle syv fakulteter skal ha stands, samt fellesadministrasjonen, bedriftshelsetjenesten, universitetsmuseet, forskning- og innovasjonsavdelingen og universitetsbiblioteket.

På stands blir det utdeling av epler til dem som vil og man kan få seg et klistremerke og et stresshjerte (stressball formet som et hjerte). Her kan man møte både ledere, verneombud og ansatte ved UiB. Disse kommer til å ha fokus på å gi gode råd for arbeidsplasser og psykvettreglene.

Markeringen fortsetter også neste uke med webinarer hvor alle ansatte er invitert.

Den 4. oktober kl. 14.00 – 14.45 blir det webinar med Per Einar Binder som er professor ved institutt for klinisk psykologi. Tittelen på innlegget er «Hva er psykisk helse? Hva er psykisk uhelse? Hverdagsvalgene som styrker oss». Påmelding finner du her.

Onsdag 5. oktober kl. 13.00 – 13.45, skal Tonje Fyhn fortelle om «Mental helse og kollegafelleskap». Tonje Fyhn, PhD, er forsker II og leder forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion) ved NORCE. Påmelding finner du her.

Powered by Labrador CMS