KORTNYTT

Ønsker du å samarbeide med UC Berkeley? Søk Peder Sather-midler før 1.juni

Peder Sather Center for Advanced Study skal bidra til å utvikle samarbeid mellom norske forskere og forskere ved University of California, Berkeley.

Senteret lyser ut stipendmidler på mellom 10 000 og 25 000 amerikanske dollar. Stipendet blir gitt for to år om gangen, og kan blant annet støtte minikonferanser, workshops, pilotstudier, datainnsamling eller utvekslings- og forskningsopphold.

Dette er en unik mulighet for forskere ved UiB til å videreutvikle samarbeid med et av de høyest rangerte universitetene i USA. US News & World report rangerer UC Berkeley som det fjerde beste universitetet i verden.

Søknadsfristen for perioden 2021-2022 er 1. juni 2021.

Mer informasjon om søknadskriterier og lenke til søknadsskjema finner du her: Peder Sather Grant Program | Peder Sather Center (berkeley.edu)

Peder Sather Center for Advanced Study ble opprettet I 2012 og er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske institusjoner. Universitetet i Bergen v/Annette K. Servan er leder for det norske sekretariatet i perioden 2021-2022.

TILDELINGER VED UIB I 2020