KORTNYTT

Si hva du mener om studieprogrammet - vinn gavekort!

Studiebarometeret spør studenter over hele landet om de er fornøyd med eget studieprogram. Undersøkelsen er sendt ut via e-post og SMS til 2.- og 5.-årsstudenter.

Du har fortsatt tid til å svare innen fristen 13. november.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, oppfordrer studentene til å delta:

– Fakultetene ved UiB følger umiddelbart opp svarene fra Studiebarometeret for å bedre kvaliteten i studieprogrammet, og svarene fra studentene kan derfor bidra til å bedre både egen studietilværelse for kommende semester og for fremtidige studenter.

Studentparlamentets leder, Sandra Amalie Lund Krumsvik, føyer til:

– Det er viktig at alle studenter på 2. og 5. kull deltar i Studiebarometeret. Vi er via denne undersøkelsen med på å sikre kvalitet i studiene og gir generelt samfunnet innsikt i hvordan det står til med høyere utdanning. En ekstra bonus er at det kun tar 10 minutter å gjennomføre - og man er automatisk med i trekningen av 30 gavekort på opptil 5000 kroner!

Resultatene offentliggjøres på www.studiebarometeret.no. Her kan du sammenligne studieprogrammer over hele landet.