KORTNYTT

Nye koronatiltak som gjelder UiB

Fredag 3. desember ble det innført regionale tiltak som gjelder for Bergen kommune.

Disse kommer i tillegg til de nye nasjonale tiltakene som regjeringen innførte torsdag 2. desember.

For UiB betyr dette blant annet:

  • Avtale om hjemmekontor blir håndtert av ledere i dialog med den enkelte medarbeider.
  • Alle sosiale arrangement blir definert som sammenkomster, og har en øvre grense på 100 personer. Leder ved den enkelte enhet gjør selv en vurdering av om arrangement (som for eksempel juleavslutninger) med færre deltakere, er hensiktsmessig å gjennomføre med forsvarlig smittevern.
  • Enhetene må vurdere bruk av munnbind ved aktiviteter der det ikke er mulig å holde avstand.

UiB legger til rette for hjemmekontor i henhold til den regionale forskriften. Viktige og nødvendige oppgaver for kjernevirksomheten vil ikke blir rammet. Tilsvarende vurdering bør gjøres med hensyn til gjennomføring av digitale versus fysiske møter, slik at det kun gjennomføres fysiske møter når det er viktig og nødvendig.

I den fasen vi nå er i defineres all undervisning, eksamen, disputaser og forskningsaktivitet som krever tilstedeværelse på campus som viktig og nødvendig.

Les mer om tiltakene på UiBs koronasider.

Powered by Labrador CMS