KORTNYTT

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2022

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene på Ustaoset for vinteren 2022, i perioden 2.januar - 7.april 2022.

Det blir utført trekning for vinterferien 23. november, og en fellestrekning for resterende perioder 30. november. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforhold - Velferd - Velferdshytter.

Søknadsfristen er hhv. 22. og 29.november. Trekningene foretas 23. og 30.november 2021 og vinnerne får tilsendt informasjon på e-post. Spørsmål vedr hyttene kan rettes til [email protected]

Obs. Skolens vinterferie finnes i egen søknad - vinterferien er delt i 2 deler (torsdag-tirsdag/tirsdag-søndag). Vinnerne av vinterferieperiodene i 2019-2021 oppfordres til ikke å søke vinterferieperiode for 2022. Det er 3 års karantene for vinterferieperiode, og aktuelle søkere blir evt. fjernet manuelt.